Види земельної ренти

1) Диференційна рента утворюється незалежно від форм власності на землю і має дві форми: диференційна рента I та диференційна рента II.

Диференційна рента I утворюється за рахунок відмінностей у природній родючості ґрунтів і неоднакового місцезнаходження земельних ділянок. Це додатковий чистий дохід, що одержується в результаті більш продуктивної праці на землях, що кращі за природною родючістю та місцезнаходженням.

Диференційна рента II утворюється як за рахунок відмінностей у природній родючості ґрунтів, так і за рахунок додаткових капіталовкладень у земельну ділянку. Вона виникає в результаті штучного підвищення продуктивності землі через використання ефективних засобів виробництва, тобто за рахунок додаткових вкладень в землю.

Природними умовами існування диференційної ренти є обмеженість природних ресурсів, відмінності у родючості землі, місцезнаходження земельних ділянок відносно ринків збуту сільськогосподарської продукції.

2) Абсолютна рента утворюється як надлишок суспільної вартості сільськогосподарської продукції над ціною виробництва (затрати виробництва плюс середній прибуток). Вона виникає тоді, коли існує монополія приватної власності на землю, яка заважає вільному переливанню капіталу з промисловості в сільське господарство, що спричиняє технічне відставання цієї галузі порівняно з промисловістю. Вона є даниною, яку отримує землевласник на основі права приватної власності (деякі економісти заперечують існування абсолютної ренти).

3) Монопольна рента утворюється на землях особливої якості чи в особливих кліматичних умовах. Умовами її формування є монопольні ціни. Джерело – частина прибутку, створена в інших галузях, що її отримує землевласник через перерозподіл.

 

Орендна плата – це платіж, що орендатор вносить власнику землі за користування земельною ділянкою. В суму орендної плати входить насамперед сама земельна рента. На неї також впливають термін оренди, розмір банківського відсотка і податків, умови платежу.

 

В сучасній західній літературі використовують термін «економічна рента», який є більш широким поняттям ніж земельна рента.

Економічна рента – це рента за використання ресурсу, кількість якого значно обмежена, тобто пропозиція якого нееластична.

Кількісно економічна рента є різницею між реальною ціною рідкісного ресурсу і тою мінімальною ціною, яку необхідно сплатити, щоб спонукати власника цього ресурсу його продавати.
Дата добавления: 2016-03-27; просмотров: 1173;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.