Сутність функціонально – вартісного аналізу (ФВА) і його місце в стратегічному аналізі.

ФВА - це метод оперативного управління який полягає у дослідженні функціональних характеристик продукції, що виробляється з погляду еквівалентності їх вартості та корисності. В центрі уваги ФВА перебувають функціональні та вартісні параметри продукції (робіт, послуг). Він має на меті класифікувати функції продукту та функціональні класи: головні функції; додаткову функцію; непотрібні функції. Далі розробляються пропозиції щодо мінімізації витрат на виконання кожної функції, а також анулювання другорядних функцій, які потребують значних витрат.

Розглядають два основних завдання ФВА:

1.Зменшення вартості окремих компонентів продукції без зменшення обсягів її виробництва та реалізації;

2.Поліпшення функціональних параметрів у разі:

а) зменшення вимог до якості продукції (якщо споживачі нехтують підвищеною якістю продукції або не готові сплати належну ціну за вищу якість);

б) підвищення вимог до якості (якщо споживачі готові сплачувати вищу ціну за якісну продукцію).

Вартісний аналіз розглядається як один з найдієвіших інструментів скорочення собівартості продукції, зокрема витрат на сировину і матеріали. У процесі аналізу досліджуються всі без винятку характеристики продукту, статті калькуляції з метою виявлення резервів зниження собівартості. За оцінками західних експертів, успішний вартісний аналіз може виявити резерви зниження витрат в розмірі до 20% повної собівартості продукції..

На практиці вартісний аналіз, як правило комбінується з іншими методами стратегічного аналізу, зокрема бенчмаркінгом, АВС-аналіз

 
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 777;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.