GAP – аналіз і CVP – аналіз і сфера їх застосування.

Вивчення відібраної і упорядкованої інформації в процесі розробки стратегії спрямовано на отримання як можна більш ясного уявлення про всі слабкі і сильні сторони діяльності даної компанії, про можливості, надані їй відповідним ринком, а також про небезпеку і загрозах, які можуть бути пов’язані з роботою фірми на цьому ринку в майбутньому.

В процесі аналізу необхідно зі всією можливою суворістю враховувати весь спектр виявлених труднощів не розвя’заних проблем і вміти вияснити їх причини. Не так складно визначити і вказати симптоми, які вже проявилися в роботі компанії, а багато складніше визначити і назвати їх основні джерела і конкретні причини.

Істотну допомогу в цьому може надати такий інструмент, як Діаграма «Ішікава». Її часто використовують при груповій роботі, особливо при проведенні «мозкових штурмів». З діаграмою, за своїм зовнішнім виглядом що нагадує скелет риби, працює наступним чином: праворуч записують проблему, яку належить вирішити, а в кінці («кістках) –конкретні наслідки, з якими зіткається дана компанія.

Ліворуч виділяються основні групи причин, а ще далі – вже самі причини, що викликають проблеми, які досліджуються.

GAP –аналіз, або аналіз розривів (по-англійські слово «gap» означає «розрив»), є одним з ефективних методів стратегічного аналізу. За його допомогою можна організувати пошук кроків для досягнення заданої мети.

Дуже часто при постановці стратегічних цілей людей непокоїть серйозний розрив між тим, що вони «накреслювали» і тим, що отримали в дійсності . За допомогою.GAP –аналізу можна знайти шлях від поточного стану до бажаного. Наприклад, даний вид аналізу можна застосовувати для вивчення і розв’язання маркетингових завдань. Як відомо, обсяг продаж можна збільшити за рахунок розширення ринку і за рахунок захоплення частки ринку. Що вигідніше ?

Аналіз розривів включає в себе наступні етапи:

1.Визначення поточного значення;

2.Визначення максимально доступного значення;

3.Вибор критерію, за яким буде відбуватися розгляд;

4.Визначення шляхів досягнення поставлених цілей;

CVP- аналіз допомагає керівникам підприємств виявляти оптимальні пропорції між змінними і постійними витратами, ціною і обсягом реалізації, мінімізувати підприємницький ризик. Бухгалтера, аудитори, експерти і консультанти, використовуючи цей метод , можуть дати більш глибоку оцінку фінансових результатах і точніше обґрунтувати рекомендації о вибору стратегії розвитку організації.

Ключовими елементами CVP- аналізу виступають операційний і фінансовий важелі поріг рентабельності (точка беззбитковості), і запас фінансової міцності підприємства. Їх дія тісно пов’язана з такими поняттями як маржинальний (валовий) дохід) і механізм управління прибутком.

Маржинальним (валовим) доходом рахується різниця між виручкою підприємства від продажу продукції (робіт послуг) і сумою змінних витрат.

Поріг рентабельності (точка беззбитковості) – це показник, що характеризує обсяг продукції, при якому виручка від продажу продукції дорівнює всім його сукупним витратам, тобто це той обсяг продаж, при якому підприємство не має ні прибутку, ні збитків.

Запас фінансової міцності – це процентне відхилення фактичної виручки від продажу продукції від порогової виручки (порогу рентабельності). Про ці поняття більш докладніше мова буде йти нижче.

Виробничий леверидж – це механізм управління прибутком в залежності від зміни обсягу реалізації продукції.

Маржинальний запас міцності – це процентне відхилення фактичної виручки від продажу продукції від порогової виручки (порогу рентабельності)

 
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 2136;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.