Визначення розміру прибутку за допомогою CVP -аналізу.

Ключовим моментом стратегічного аналізу є CVP –аналіз, який є одним із способів визначення прибутку з використаннямопераційного і фінансового важеля.

Під операційним важелем розуміється дія, що проявляється у тому, що будь-яка зміна виручки від реалізації завжди породжує біль сильну зміну прибутку. Цей ефект обумовлений різним степенем впливу динаміки постійних і змінних витрат на формування фінансових результатів діяльності підприємства при зміні обсягу виробництва. Чим більше рівень постійних витрат, тим більша сила дії операційного важеля. Вказуючи на темп падіння прибутку з кожним процентом зниження виручки, сила операційного важеля свідчить про рівень підприємницького ризику даного підприємства.

Під фінансовим важелем розуміється дія, сутність якої полягає в тому, що підприємство, що використовує позикові кошти, змінює чисту рентабельність власних коштів і свої дивідендні можливості. Рівень ефекту фінансового важеля вказує на фінансовий ризик, пов'язаний з підприємством. Оскільки проценти за кредит відносяться до постійних витрат, нарощування фінансових витрат по позиковим коштам супроводжується збільшенням сили операційного важеля і зростанням підприємницького ризику.

Існують дві основні концепції ефекту фінансового важеля. Західноєвропейські фінансисти визначають ефект фінансового важеля як прирощення до чистої рентабельності власних коштів, що отримує підприємство завдяки використанню кредиту. Американські вчені трактують ефекти фінансового важеля як процентну зміну чистого прибутку на акцію, що породжується даною процентною зміною прибутку до сплати процентів за кредит и податку на прибуток (так званий нето-результат експлуатації інвестицій - НРЕІ):

Сила дії Зміна чистого прибутку на акцію,% НРЕІ

Фінансового =------------------------------------------------ = ------------------------------------------------- =

важеля Зміна НРЕІ,% проценти за кредит, що відносяться на

собівартість

Прибуток від звичайної

діяльності + проценти за кредит, що відносяться на собівартість

=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Прибуток від звичайної діяльності

 

Підприємству, що використовує кредити, кожний процент зміни НРЕІ приносить більше процентів зміни чистого прибутку на акцію, ніж підприємству, що обходиться лише власними коштами, але генеруючи менший фінансовий ризик.

За мірою одночасного збільшення сили дії операційного і фінансового важелів все менш і менш значні зміни фізичного обсягу реалізації і виручки призводять до все більш і більш масштабним змінам чистого прибутку на акцію. Цей тезис виражається у формулі

Поєднання ефекту операційного і фінансового важелів:

 

 

Рівень поєднаного Сила дії Сила дії

ефекту операційного = операційного х фінансового

і фінансового важелів важеля важеля

 

Результати розрахунків за наведеною формулою вказують на рівень сукупного ризику, пов’язаного з підприємством, і відповідає на питання, на скільки процентів зміниться чистий прибуток на акцію при зміні обсягу збуту (або виручки від реалізації( на один процент.

 
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 793;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.