PEST - аналіз

Часто для аналізу макросередовища використовується методика STEP-аналізу. Термін «STEP» означає аналіз макросередовища, що грунтується на вивченні соціальних, технологічних, економічних і політичних факторів.

Існує два основних варіанти STEP-і PEST - аналізу. Варіант STEP-аналізу використовується для країн з розвиненою економікою і стабільною політичною системою, пріоритети - врахування соціальних і технологічних факторов.Для аналізу макросередовища в тих країнах, де економіка слабко розвинена і знаходиться в перехідному періоді, прімняют форму PEST - аналізу, де на першому місці фактори політики і економіки. При виборі першого або другого варіанта критерієм виступає пріоритетність обліку тих чи інших груп факторів макросередовища з точки зору сили можливого впливу і стабільності факторів для моніторингу.

Таким чином, PEST - аналіз - це інструмент, призначений для виявлення:

§ політичних (Policy),

§ економічних (Economy),

§ соціальних (Society),

§ технологічних (Technology)

аспектів зовнішнього середовища, які можуть вплинути на стратегію компанії. Політика вивчається тому, що вона регулює влада, яка в свою чергу визначає середовище компанії та отримання ключових ресурсів для її діяльності. Основна причина вивчення економіки це створення картини розподілу ресурсів на рівні держави, яка є найважливішою умовою діяльності підприємства. Не менш важливі споживчі переваги визначаються за допомогою соціальної компоненти PEST - Аналізу. Останнім чинником є технологічна компонента. Метою її дослідження прийнято вважати виявлення тенденцій у технологічному розвитку, які часто є причинами змін і втрат ринку, а також появи нових продуктів.

Важливим при проведенні PEST - аналізу є вимога системності стратегічного аналіз кожної з чотирьох зазначених компонент, так як всі ці компоненти тісним і складним чином взаємопов'язані

Даний вид аналізу може проводитися з використанням різних форматів, часто це два варіанта: проста матриця, зовнішній вигляд якої наводиться нижче в Таблиці 5.13 і таблична форма STEP-аналізу (Таблиця 6.13) [1] Кожен із цих варіантів має переваги й недоліки. Вибір способи проведення аналізу залежить від цілей аналізу, ступеня готовності експертів і цілого ряду інших факторів

Таблиця 5.13
Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 3079;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.