Методика аналізу загроз і можливостей макросередовища ETOM.

Іншим варіантом аналізу зовнішнього середовища через складання переліку зовнішніх небезпек і можливостей організації є метод зважування кожного фактора (для вимірювання значимості кожного фактора для конкретної організації) ETOM.

Абревіатура «ETOM» Environmental Threats and Opportunities Matrix - матриця загроз і можливостей зовнішнього середовища. Перевагою даного аналізу є впровадження обмеженого числа виділяються експертами факторів і подій (зазвичай 15).

Зважування фактора здійснюється від +5 (дуже позитивне) через 0 (нейтральний) до -5 (дуже негативне). Вплив чинника - від +15 (сильний вплив, можливість) через 0 (відсутність впливу, нейтральне) до -15 (сильний вплив, серйозна небезпека). Вплив на стратегію компанії отримують множенням значення ваги фактору на важливість. Знак отриманого результату залежить від позначки загроз чи можливостей.

Найбільш сприятливі можливості забезпечуються технологічної міццю організації, найбільша небезпека полягає в конкуренції з боку зарубіжних фірм.

Після аналізу переліку керівництво повинно провести оцінку сильних і слабких сторін організації. При цьому він повинен мати повне уявлення про внутрішній потенціал і про недоліки організації, а також про зовнішні проблеми.

 
Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 2046; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.