Сутність та поняття соціально-економічної безпеки підприємства.

Безпека є однією з найважливіших умов функціонування соціально-економічних систем різних рівнів. Разом з посиленням процесів взаємопроникнення та взаємовпливу соціально-економічних систем, питання соціально-економічної безпеки набувають великого значення з кількох причин. По-перше, через відношення до "материнської" соціально-економічної системи й безпосереднього впливу на розвиток її діяльності. По-друге, оскільки кожна соціально-економічна система є структурним елементом іншої соціально-економічної системи більш високого рівня, то стан соціально-економічної безпеки має непрямий, але суттєвий вплив на окремі підсистеми глобальної соціально-економічної системи.

Різноманітні трактування та розуміння категорії "безпека" можна поділити на дві концепції (рис. 1.14).

Рис. 1.14. Концепції визначення сутності категорії "безпека"

Оскільки безпека як об’єкт наукового дослідження має багатоаспектний характер (як власне і соціально-економічна безпека підприємства), то має місце перетинання багатьох наукових галузей та теорій щодо управління безпекою (рис. 2.14).

Рис. 2.14. Схематичне зображення перетинання наукових галузей та теорій щодо управління безпекою

 

Процеси трансформації економічної системи України призводять до необхідності адаптації підприємств до нестабільного соціально-економічного середовища, що, в свою чергу, обумовлює необхідність оперативного пошуку адекватних рішень для захисту власних інтересів на основі запровадження чітко сформульованого та гнучкого механізму їх економічної безпеки.

У табл. 1.14 наведено групування авторських понять економічної безпеки відповідно до підходів поняття "економічна безпека підприємства" та з врахуванням раніше наведеного концептуального поділу категорії "безпека".

Таблиця 1.14
Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 1165; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.