Ембріональний і постембріональний періоди розвитку організму людини.

Індивідуальний розвиток організму людини — онтогенез — розділяється на два періоди: внутріутробний і позаутробний. Внутріутробний (пренатальний) період — це період з моменту запліднення жіночої яйцеклітини до народження дитини, а позаутробний — від народження до смерті. Внутріутробний період, що триває близько 40 тижнів (10 місячних місяців), відбувається усередині організму матері. Він ділиться, у свою чергу, на зародковий і плодовий періоди. Зародковий період продовжується перші два, а плодовий — подальші місяці вагітності.

Внутріутробний період розвитку організму людини починається з моменту запліднення. Запліднення — це злиття сперматозоїда з яйцеклітиною. Воно відбувається в статевих органах жінки. Сперматозоїди оточують яйцеклітину, і один з них проникає всередину. Негайно після цього навколо яйцеклітини виникає оболонка, яка перешкоджає проникненню в неї інших сперматозоїдів. Сперматозоїд, що потрапив в цитоплазму яйцеклітини, втрачає хвіст, а головка його, що містить ядро, прямує до центру яйцеклітини, де зливається з її ядром. В результаті злиття сперматозоїда з яйцеклітиною виникає одна запліднена клітина, що містить вже повний, властивий даному виду набір хромосом (у людини 46).

Мал. 1. Початкові стадії розвитку організму:

1— запліднена яйцеклітина; ІІ, III, IV— стадії дроблення; Vморула;

VIбластула; VIIутворення ектодерми і ентодерми; VIII, IXформування зародкових листків і закладка органів; X — поперечний розріз зародка;

1— порожнина бластули; 2 — ектодерма; 3 — ентодерма; 4— порожнина гаструли; 5 — нервова пластинка і нервова трубка; 6— мезодерма з сомітами; 7 — спинна струна (хорда); 8 — спланхнотом; 9 — первинна кишка.

Після запліднення починається процес дроблення(мал. 1). Клітина ділиться на 2, 4, 8, 16 і т.д. клітин. Процес дроблення відбувається шляхом каріокінезу, відмінного від ділення соматичних клітин. Клітини, що знов утворюються, не відходять, а залишаються зв'язаними одна з одною, і, крім того, клітини після розподілу зберігають менші розміри, ніж материнська клітина.

До кінця першого тижня після запліднення вже налічується більше 100 000 клітин, які утворюють грудочку, названу морулою.Потім в цій грудочці з'являється порожнина з рідиною, виникає міхур — бластула.У бластулі можна розрізнити два шари клітин — поверхневі і глибокі. Перший шар дає початок оболонці, яка бере участь в живленні зародка і в зануренні його в слизову оболонку матки. З внутрішньої сторони до поверхневого шару прилягає глибокий — група клітин з одного шару (одношаровий зародок), названа ембріобластом. Ембріобластдає початок тілу зародка і незародковим органам, що виконують захисну і трофічну функції. В результаті занурення зародка в слизову оболонку матки встановлюється зв'язок зародка з кровоносною системою матері, через яку і здійснюється його живлення.

Надалі шляхом інтенсивного розмноження клітин і їх переміщення ембріобласт перетворюється на тришаровий зародок, що складається з трьох зародкових листків: зовнішнього — ектодерми, середнього — мезодермиі внутрішнього — ентодерми. Крім того, утворюється зародкова сполучна тканина — мезенхіма, яка розташовується між зародковими листками.

Мезенхімаскладається з драглистої міжклітинної речовини і клітин, що утворилися із зародкових листків. Із зародкових листків, і мезенхіми відбувається формування тканин (гістогенез) і органів (органогенез).

З ентодерми формується хорда (осьовий скелет), навколо якої розвивається хребетний стовп, з ектодерми — нервова трубка, з якої формуються нервова система і органи чуття. Найбільшого розвитку хорда досягає на четвертому тижні зародкового періоду.

Пізніше хорда редукується. Залишком її у людини є драглисте ядро, що лежить в міжхребетному диску. З частини ентодерми, що залишилася, утворюється кишкова трубка. Найбільші зміни відбуваються в мезодермі, яка розділяється на окремі частини — соміти. Соміти диференціюються потім на дерматом, з якого розвивається сполучна частина шкіри, склеротом, що дає початок кістковій тканині скелета, і міотом — джерело розвитку мускулатури. З мезодерми виникає також спланхнотом, що розділяється на два листки: парієтальний, прилеглий до ектодерми, і вісцеральний — до ентодерми. З цих листків утворюється епітелій, що вкриває серозні оболонки (плевру, перикард, очеревину).

Таким чином, до кінця першого місяця внутріутробного розвитку виявляються сформованими зачатки всіх тканин. На другому місяці завершується закладка майже всіх органів, при цьому посилюються диференціювання тканинних структур і їх інтеграція — об'єднання

різнорідних елементів в одне ціле, що гармонійно розвивається, — орган.

В той же час спостерігається становлення зовнішньої форми зародка, формуються голова, тулубі, кінцівці. З третього місяця відбувається посилений ріст всіх органів і систем зародка. Внутріутробний період потім переходить у позаутробний. Межею між ними є момент пологів.

Позаутробний період різко відрізняється від попереднього. Розвиток організму у внутріутробному періоді, розгортання його генетичної програми відбувається в більш менш постійних умовах середовища — в організмі матері, хоча деяку роль в цьому періоді можуть відігравати і зовнішні чинники. У позаутробному періоді, після народження, зовнішнє, у тому числі і соціальне, середовище робить безпосередній вплив на розвиток організму. Останній починає пристосовуватися до нього, придбаваючи після народження ті або інші риси будови. У зв'язку з цим в організмі після народження відбуваються складні перетворення, риси, що знов придбаваються, нашаровуються на ознаки, передані по спадковості.

Всі етапи життя людини від народження до смерті розділяються на окремі вікові періоди (вікова періодизація), кожний з яких характеризується комплексом морфофункціональних особливостей.

 
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 2236; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.