Класифікація реклами.

Існує декілька класифікацій, які поділяють рекламу на окремі види та типи. Най більш поширена класифікація реклами:

ü інформаційна – оповіщає споживача про появу нових товарів або товарів з новою якістю

ü переконуюча – рекомендує придбати товари саме цієї марки

ü нагадувальна

ü підкріплююча

ü престижна – як правило, банківські послуги

ü агресивна – реклама, яка з’являється дуже часто

Окрім класифікації реклами КП виділяє основні засоби реклами, які зображені у таблиці 7.1

Таблиця 7.1

Засоби реклами Пріоритет
Друкована реклама Практично для усіх видів продукції та послуг.
Реклама у пресі Практично для усіх видів продукції та послуг; для товарів та послуг широкого вжитку.
Реклама на радіо Для товарів та послуг масового попиту. Ефективна як додатковий засіб під час проведення ярмарок та виставок.
Реклама на телебаченні Для товарів та послуг масового попиту, з великими обсягами реалізації та послуг широкої сфери вжитку.
Кіно та відео реклама Практично для усіх видів товарів та послуг. Для товарів масового попиту, короткі рекламні ролики для промислової продукції.
Виставки та ярмарки Для усіх видів товарів та продукції на загально галузевих та спеціалізованих ярмарках та виставках.
Рекламні сувеніри Дорогі сувеніри для промислової продукції. Недорогі сувеніри з символікою товарів масового попиту.
Зовнішня реклама Для товарів масового попиту, для товарних знаків фірм та установ.
Комп’ютеризована реклама Для товарів масового попиту та промислової продукції при оптовій торгівлі
Реклама в INTERNET Для усіх видів товарів при електронній торгівлі через INTERNET- магазини
Пряма поштова реклама Переважно для промислової продукції з вузькою цільовою аудиторією

 

2Просування товару на ринку планується підприємством, при чому здійснюється в декілька етапів:

² Визначаються цілі і об’єкти рекламної кампанії

² Визначається цільова аудиторія реклами (посередники, ділові люди, основні категорії споживачів)

² Вибираються засоби реклами

² Розробляється рекламне звернення: заголовок, текст, вибір носія, ілюстрація, музичний супровід

² Розробляється графік рекламної кампанії

² Складається бюджет просування товару

² Здійснюється оцінка ефективності реклами

Складові рекламного звернення:

Заголовок – короткий (5-7 слів) при цьому радять вживати слова підвищеної емоційної цінності: швидко, легко, економно, вигідно. Не рекомендується використовувати слова та фрази: незамінний, на рівні світових стандартів.

Текст – не більше 50-60 слів, бажано поєднати з заголовком, він повинен мати аргументи на користь товару.

Носії реклами – існує два шляхи їх вибору:

1. Використати носіями реклами відомих людей

2. Використати носіями реклами невідомих людей.

Ілюстрація – повинна повторювати заголовок, при цьому найчастіше використовують обличчя людей.

Музичний супровід – може бути будь-яким за виключенням державних гімнів, музики та ритуальної музики.

Верховна Рада України у 1998році прийняла Закон “Про рекламу в Україні”, який за свідченнями фахівців є одним з найкращих в світі.

Основним документом, який регламентує рекламну діяльність підприємства є графік рекламної компанії, який передбачає чітке зазначення в ньому засобів реклами, які будуть використовуватись, календарні дати та години виходу в ефір.

Витрати на рекламу визначаються як складова частина загального бюджету маркетингу, який використовує таку формулу:

P – прибуток з врахуванням витрат на маркетинг

S – обсяг продажу, шт

W – прейскурант цін

O – транспортні, комісійні та інші витрати

A – змінні витрати на виробництво одиниці товару

F – постійні витрати, що залежать від обсягів продажу

R – витрати на рекламу

D – витрати на стимулювання збуту
Дата добавления: 2016-08-07; просмотров: 497; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.015 сек.