Тест 1. Дайте визначення бібліографічної інформації.

а) Бібліографічна інформація-це вторинна інформація, тобто інформація про документи, необхідна для їх ідентифікації та використання.

в) бібліографічна інформація-це первинна інформація, необхідна для ідентифікації документів та їх використання.

с) Бібліографічна інформація - це відомості про події та явища, призначені для обробки та передачі.

d) бібліографічна інформація - це упорядковані та цілеспрямовані відомості про документ.

 

Тест 2. Дайте визначення бібліографічного повідомлення.

а) Бібліографічне повідомлення - це організовані за певними правилами відомості про документ, його частину чи групу документів, що можуть передаватись споживачу у документальній чи недокументальній формі.

в) Бібліографічне повідомлення - це множина записаних за певними правилами бібліографічних даних, що ідентифікують документ.

с) Бібліографічне повідомлення - це конкретні відомості про документ, що дають змогу уподібнити частину даних про документ та встановити їх тотожність на підставі тих чи інших ознак

d) Бібліографічне повідомлення - це документально зафіксована бібліографічна інформація результат діяльності спрямованої на створення бібліографічної інформації.

Тест 3. Дайте визначення бібліографічного опису.

а) Бібліографічний опис – це множина записаних за певними правилами бібліографічних даних, що ідентифікують документ.

в) Бібліографічний опис – це конкретні відомості про документ.

с) Бібліографічний опис – це впорядкована множина бібліографічних записів.

d) Бібліографічний опис – це документально зафіксована бібліографічна інформація, результат діяльності, спрямованої на створення бібліографознавства.

Тест 4. Назвіть основні види документально-бібліографічних потреб.

а) Бібліографічні, документальні, інформаційні;

в) Бібліографічні, документальні, довідкові;

с) Бібліотечні, документальні, інформаційні;

d) Бібліотечні, довідкові, допоміжні.

 

Тест 5. Назвіть основні суспільні функції бібліографознавства.

а) Пошукова, комунікативна, оціночна;

в) Документальна, інформаційна, наукова;

с) Інформаційна, комунікаційна, документальна;

d) Пошукова, оглядова, світоглядна.

V. Класифікація бібліографії

Тест 6. Який напрям діяльності не належить до національної бібліографії?

а) Облік документів з певної галузі знань.

b) Облік документів, виданих за межами країни національною мовою.

c) Облік усіх документів, виданих на території країни.

d) Облік документів, авторами яких є представники цієї нації, виданих за межами країни.

 
Дата добавления: 2016-06-13; просмотров: 1353;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.007 сек.