І. Сутність, критерії і показники економічної ефективності діяльності підприємства

Результативність діяльності підприємства можна охарактеризувати на­ступними показниками:

· економічний ефект;

· показники ефективності;

· період окупності капіталу;

· крапка беззбитковості ведення господарства.

Економічний ефект— це абсолютний показник (прибуток, дохід від ре­алізації й т. ін.), що характеризує результат діяльності підприємства. Основний показник, що характеризує економічний ефект від діяльності виробничого підприємства, — це прибуток.

Обмеженість показників економічного ефекту є втому, що за ними не можна зробити висновок про якісний рівень використання ресурсів і рівні прибутковості підприємства.

Економічна ефективність — це відносний показник, що порівнює отриманий ефект із витратами, що обумовили цей ефект, або з ресурсами, використаними для досягнення цього ефекту:

економічна ефективність = економічний ефект/витрати (ресурси).

 

З урахуванням зазначених принципів визначена наступна система показників ефективності виробництва:

1) узагальнюючі показники:

· виробництво чистої продукції на одиницю витрат ресурсів;

· т- прибуток на одиницю загальних витрат;

· рентабельність виробництва;

· витрати на 1 гривню товарної продукції;

· частка приросту продукції за рахунок інтенсифікації вироб­ництва;

· народногосподарський ефект використання одиниці продукції;

2) показники ефективності використання праці (персоналу):

· темп росту продуктивності праці;

· частка приросту продукції за рахунок збільшення продуктив­ності праці;

· абсолютне й відносне вивільнення працівників;

· коефіцієнт використання корисного фонду робочого часу;

· трудомісткість одиниці продукції;

· зарплатомісткість одиниці продукції;

3) показники ефективності використання виробничих фондів:

· загальна фондовіддача;

· фондовіддача активної частини основних фондів;

· рентабельність основних фондів;

· фондоємність одиниці продукції;

· матеріалоємність одиниці продукції;

· коефіцієнт використання найважливіших видів си­ровини й матеріалів;

4) показники ефективності використання фінансових коштів:

· оборотність оборотних коштів;

· рентабельність оборотних коштів;

· відносне вивільнення оборотних коштів.

 
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 1170; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.