V.Основні напрямки державного регулювання діяльності підприємств, особливості конкурентної боротьби в умовах ринку

Необхідність державного регулювання ринкового механізму обумовлюється негативними наслідками, які можуть мати місце та повинні бути попередженими або обмеженими.

Ринковому механізму притаманні такі недоліки:

· він не сприятиме збереженню не відтворюваних природних ресурсів;

· немає економічного механізму захисту навколишнього середовища;

· не може регулювати використання ресурсів, що належать всьому людству та що мають загальносвітову цінність;

· він ігнорує потенційно негативні соціальні наслідки рішень, що приймаються;

· не стимулює виробництво товарів та послуг колективного використання (дороги, комунікації, транспорт та інше);

· не гарантує права на працю кожному громадянинові, сприяє виникненню масового безробіття та майнової нерівності;

· не забезпечує перерозподілу доходів між багатими та бідними верствами населення, дотримання відповідного рівня добробуту народу і, особливо, працевлаштування населення;

· не забезпечує фундаментальних досліджень в науці, розвитку освіти, культури, безкоштовної охорони здоров’я;

· не забезпечує виробництва соціально-необхідних товарів за низькими цінами;

· він схильний до нестабільного розвитку з притаманним йому загостренням соціальної напруженості в суспільстві та розвитком інфляційних процесів.

Наведені недоліки ринкового механізму характеризуються терміном «зона недосяжності або неефективності ринку» та визначають необхідність рішення цих проблем через механізм державного регулювання.
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 1578;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.