Аналіз рівня показників фінансових результатів діяльності, тис. грн.

Показник 1-й рік 2-й рік Відхилення
+/- %
Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 33,33
Податок на додану вартість 33,33
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 33,33
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 34,97
Валовий прибуток (збиток) 29,03
Інші операційні доходи 4,6 -2,4 -34,29
Адміністративні витрати 2,7 3,1 0,4 14,81
Витрати на збут 1,8 1,9 0,1 5,56
Інші операційні витрати 4,9 4,7 -0,2 -4,08
Прибуток (збиток) від операційної діяльності 59,6 74,9 15,3 25,67
Дохід від участі в капіталі 3,1 2,2 -0,9 -29,03
Інші фінансові доходи 0,5 6,5 1300,00
Інші доходи 1,2 -0,8 -40,00
Фінансові витрати 4,9 -1,9 -38,78
Витрати від участі в капіталі 1,2 1,7 0,5 41,67
Інші витрати 7,8 4,9 -2,9 -37,18
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 51,3 75,7 24,4 47,56
Чистий прибуток (збиток) 35,9 53,2 17,3 48,19

Аналіз даних таблиці 5.2 свідчить, що сума фінансових результатів за всіма видами діяльності у 2-му році збільшилася. Проте слід відмітити й наступні негативні зміни: чистий дохід збільшився на 33,33 % при зростанні валового прибутку на 29,03 %, тобто темп приросту витрат на виробництво реалізованої продукції є більшим за темп приросту доходу підприємства. У складі фінансових результатів від інших видів діяльності також відбулися як позитивні, так і негативні зміни.

Після оцінки динаміки фінансових результатів необхідно провести аналіз їх структури. Але перед цим доцільно проаналізувати структуру доходів і витрат, понесених для отримання цих доходів, адже у ході їх порівняння й визначаються фінансові результати.

 
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 1256; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.