ІІІ. Поняття рентабельності, її види і методика визначення

Для оцінки результативності й економічної доцільності діяльності підпри­ємства недостатньо тільки визначити абсолютні показники. Більш об'єктивну картину можна одержати за допомогою показників рентабельності. Показники рентабельності є відносними характеристиками фінансових результатів і ефективності діяльності підприємства.

Термін рентабельність походить від лат. «rentum», що в буквальному значенні означає дохід. Таким чином, термін рентабельність у широкому смислі слова означає прибутковість.

Показники рентабельності використовують для порівняльної оцінки ефективності роботи окремих підприємств і галузей, що випускають різні обсяги й види продукції. Ці показники характеризують отриманий прибуток щодо витрачених виробничих ресурсів. Найбільш часто використовуються такі показники, як рентабельність продукції й рентабельність виробництва.

Рентабельність продукції (норма прибутку) — це відношення загальної суни прибутку до витрат виробництва й реалізації продукції (відносна вели­чина прибутку, що доводиться на 1 грн поточних витрат):

,

де Ц — ціна одиниці продукції; С — собівартість одиниці продукції.

Рентабельність – рівень продуктивності:

 

 
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 701; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.