Основні принципи організації виробничого процесу

 

№ з/п Принципи Основні положення
1.   Пропорційності Пропорційна продуктивність в одиницю часу всіх виробничих підрозділів підприємства (цехів, ділянок) і окремих робочих місць.
2.   Диференціації Поділ виробничого процесу виготовлення однойменних виробів між окремими підрозділами підприємства (наприклад, по технологічному).
3.   Комбінування Об’єднання всіх або частини різнохарактерних процесів по виготовленню певного виду виробу в межах однієї ділянки, цеху, виробництва.
4.   Концентрації Зосередження виконання певних виробничих операцій по виготовленню технологічно однорідної продукції або виконанню функціонально однорідних робіт на окремих ділянках і окремих місцях.
5.   Спеціалізації Форми поділу праці на підприємстві, у цеху. Закріплення за кожним підрозділом підприємства обмеженої номенклатури робіт, операцій, деталей, виробів.
6.   Універсалізація Певне робоче місце або робочий підрозділ зайнятий виготовленням виробів і деталей різноманітних асортиментів або виконання різних виробничих операцій.
7.   Стандартизація Під принципом стандартизації в організації виробничого процесу розуміють розробку, установлення й застосування одноманітних умов, що забезпечують найкраще його протікання.
8.   Паралельності Одночасне виконання технологічного процесу на всіх або деяких його операціях. Реалізація даного принципу істотно скорочує виробничий цикл виготовленого виробу.
9.   Прямоточності Вимога прямолінійного руху предметів праці під час технологічного процесу, тобто за найкоротшим шляхом проходження виробом всіх фаз виробничого процесу без повернень у його русі.
10. Безперервності Зведення до мінімуму всіх перерв у процесі виробництва конкретного виробу.
11. Ритмічності Випуск у рівні проміжки часу рівної кількості виробів.
12.   Автоматичності Максимально можливе й економічно доцільне звільнення робітника від витрат ручної праці на основі застосування автоматичного встаткування.

 

Економічна ефективність раціональної організації виробничого процесу виражається в скороченні тривалості виробничого циклу виробів, у зниженні витрат на виробництво продукції, поліпшенні використання основних виробничих фондів і збільшенні оборотності обігових коштів.

Особливостями серійного й автоматичного виробництва єформування заділу й вимога синхронізації процесу.

Заділ –це виробничий запас матеріалів, заготівель або частин виробу для забезпечення безперебійного протікання виробничих процесів на потокових лініях.

Розділяють наступні види заділів:

- технологічний;

- транспортний;

- резервний (страховий);

- оборотний між операційний.

Синхронізація –це процес вирівнювання тривалості операції технологічного процесу відповідно до такту потокової лінії. Час виконання операції повинен дорівнювати такту лінії або кратним йому. Методи синхронізації:

- диференціація операцій;

- концентрація операцій;

- установка додаткового устаткування;

- інтенсифікація роботи встаткування (збільшення режимів обробки);

- застосування програмного інструмента й оснащення;

- поліпшення організації обслуговування робочих місць і т. д.
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 824; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.