ІІ. Організаційні типи виробництва

Сталість видів продукції, що виробляється, а також сталість структури виробничого процесу визначають типи виробництва: одиничне, серійне й масове.

Одиничне виробництвохарактеризується найбільш різко вираженою мінливістю структури робочого процесу, тому що при цьому типі виробництва кожний наступний виріб створює новий технологічний процес, що відрізняється від колишнього за складом операцій, за їхньою тривалістю й послідовністю, у якій вони виконуються. До даного типу виробництва можна віднести виготовлення нестандартного встаткування.

Відмінними рисами одиничного типу виробництва є:

- багатоменклатурність продукції, що виписується;

- перевага технологічної спеціалізації робочих місць, ділянок, цехів;

- відсутність постійного закріплення за робочими місцями певних виробів;

- використання універсального встаткування й розміщення його за однотипними групами;

- наявність висококваліфікованих робітників-універсалів;

- великий обсяг ручних операцій;

- більша тривалість виробничого циклу й ін..

Серійне виробництвохарактеризується сталістю структури робочого процесу в період випуску однієї партії (серії) однакових виробів. Структура процесу змінюється за складом операцій, їхньою тривалістю й послідовністю виконання у зв’язку з переходом на виготовлення серії нового виду продукції. Наприклад, консервне виробництво.

Залежно від тривалості періоду випуску однієї серії й розміру партії розрізняють дрібносерійне, середньо серійне й крупносерійне виробництво.

Для серійного типу виробництва характерна відносно більша номенклатура виробів, однак значно менша, ніж при однотипному типі виробництва.

Основні особливості організації серійного виробництва:

- спеціалізація робочих місць за виконанням декількох закріплених операцій;

- використання універсального й спеціального устаткування;

- незначний обсяг ручних операцій;

- наявність робітників середньої кваліфікації;

- незначна тривалість виробничого циклу й ін..

Масове виробництвохарактеризується найбільш вираженою сталістю структури робочого процесу, використання тих самих операцій на кожному робочому місці, з виготовленням того самого виробу. До даного типу виробництва можна віднести машинобудування.

Для масового виробництва характерна:

- обмежена номенклатура виробів;

- предметна спеціалізація робочих місць;

- використання спеціального й спеціалізованого устаткування;

- можливість механізації й автоматизації виробничих місць;

- наявність робітників невисокої кваліфікації;

- мінімальна тривалість виробничого циклу.

 

 
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 698; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.