Будова поверхонь нашарування

При утворенні осадових відкладів на поверхнях нашарування іноді виникають різноманітні дрібні нерівності, які називають гієрогліфами. Характер мікрорельєфу таких нерівностей (напрямок видовження та розміри опуклостей чи заглиблень) можуть свідчити про фаціальні умови, в яких формувалися ці відклади, а також, що дуже важливо, про положення покрівлі та підошви шарів.

Серед гієрогліфів за походженням і характером мікрорельєфу виділяють наступні типи: 1) знаки (сліди) брижі, 2) жолобоподібні форми, 3) сліди крапель дощу, 4) відбитки слідів тварин. Крім того, як окрему групу відбитків виділяють флішові знаки.

Подібні знаки брижі (рис. 2.2.3) являють собою закам'янілу хвилеподібну поверхню первісного пухкого осадку, утворену при дії хвиль у морі, озерах та річках, а також при дії вітру. Відомо багато типів подібних утворень, але серед них на найбільшу увагу заслуговують наступні: 1) хвилеприбійні знаки та 2) знаки хвильової брижі.

 

Рис. 2.2.3. Знаки брижі в рифейських кварцито-пісковиках Омолонського масиву (фото Р.С.Фурдуя)

 

Хвилеприбійні знаки – це паралельні або майже паралельні гребні із загостреною вершиною (рис. 2.2.4). Вони майже ідеально симетричні. Між ними знаходяться дугоподібні западинки. Утворюються подібні знаки внаслідок коливальних рухів хвиль, а також течії води біля берега і дії вітру. Причому вітрові брижі мають відносно великі розміри і дугоподібну форму в плані. У той же час брижі, які утворюються у воді, дрібніші й прямолінійніші за вітрові, витягуючись паралельно берегу.

 

Рис. 2.2.4. Хвилеприбійні знаки. ав – довжина хвилі, бг – висота хвилі

У шаруватих товщах гребінь подібних знаків завжди направлений (немовби врізається) у бік підошви вище лежачого шару.

Знаки хвильових брижів (їх ще називають знаками прибою) – це дуже низькі й вузькі хвилеподібні гребні (рис. 2.2.5). Утворюються вони на піщаному пляжі при дії прибійної хвилі. Причому кожний знак виникає на фронтальній частині такої хвилі, коли вона руйнується. Крутий схил таким чином створеного знаку завжди направлений в бік напрямку руху хвилі. На зворотному русі хвиля часто руйнує гребінь, який утворився раніше, і утворює новий. У подібних випадках гребні, що знаходяться нижче, врізаються в гребні, що лежать вище. Цю закономірність використовують для визначення напрямку руху води.

 

Рис. 2.2.5. Знаки хвильових брижів: ав – довжина хвилі,
Дата добавления: 2015-04-07; просмотров: 735;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.