Паспорт бюджетної програми

Відповідно до наказу МФУ від 29.12.2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»,Паспорт бюджетної програми - документ, що визначає мету, завдання, напрями використання бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характеристики бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми містить повну інформацію про бюджетну програму та застосовується для здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетної програми та цільового використання бюджетних коштів.

Паспорт бюджетної програми формується з використанням інформації, наведеної у бюджетному запиті головного розпорядника, з урахуванням бюджетних призначень, установлених законом про Державний бюджет України.

Державне казначейство України здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі наявності затвердженого в установленому порядку паспорта бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі).

Головні розпорядники розробляють проекти паспортів бюджетних програм і подають їх на погодження до Міністерства фінансів України протягом чотирьох тижнів після набрання чинності законом про Державний бюджет України.

Протягом тижня головні розпорядники подають на затвердження до Мінфіну проекти паспортів бюджетних програм у разі:

- виникнення нових бюджетних програм після набрання чинності законом про внесення змін до закону про Державний бюджет України;

- прийняття рішень щодо передачі або розподілу нерозподілених бюджетних призначень між головними розпорядниками та в межах одного головного розпорядника, у результаті чого з'явилися нові бюджетні програми;

- виділення за відповідними рішеннями з однієї бюджетної програми нових бюджетних програм або об'єднання бюджетних програм в одну нову;

- прийняття відповідних рішень, якщо виконання бюджетної програми передбачає затвердження нових або внесення змін до чинних порядків використання бюджетних коштів.

Паспорти бюджетних програм головного розпорядника затверджуються спільним наказом головного розпорядника та Мінфіну в трьох примірниках протягом 45 днів від дня набрання чинності законом про Державний бюджет України.

Головний розпорядник у тижневий строк від дня затвердження наказу про паспорти бюджетних програм забезпечує доведення до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів його копій та копій затверджених паспортів відповідних бюджетних програм.

Розпорядники нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів інформують відповідні територіальні органи Державного казначейства України шляхом подання їм копій наказу про затвердження паспортів бюджетних програм та копій самих паспортів.

Дата добавления: 2015-02-28; просмотров: 1289; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2021 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.