II. Вимоги до складання паспорта бюджетної програми

1. У пунктах 1-4 визначаються відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми, код функціональної класифікації видатків та кредитування державного бюджету, якому відповідає бюджетна програма, та бюджетні призначення, затверджені законом про Державний бюджет України, або у випадках, передбачених абзацами третім - п'ятим пункту 3 розділу I цих Правил.

2. У пункті 5 наводиться перелік нормативно-правових актів (закони України, укази Президента України, Постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України), на підставі яких бюджетна програма була включена до закону про Державний бюджет України або виникла у випадках, передбачених абзацами третім - п'ятим пункту 3 розділу I цих Правил, у тому числі державні цільові програми, що здійснюються у межах бюджетної програми.

3. У пунктах 6 та 7 зазначаються відповідно мета бюджетної програми і завдання, виконання яких забезпечує її реалізацію.

4. У пункті 8 зазначаються напрями використання бюджетних коштів, які не повинні суттєво змінюватися з року в рік, за винятком випадків, коли бюджетна програма або окремі напрями в складі бюджетної програми мають періодичний характер, закінчується строк їх виконання або в результаті прийняття нових законодавчих актів виникають нові напрями використання коштів у складі існуючої бюджетної програми з поквартальною розбивкою коштів.

5. У пункті 9 зазначаються коди економічної класифікації видатків бюджету та їх назви, які відповідають економічній сутності зазначеної бюджетної програми, напрямам використання бюджетних коштів, наведеним у пункті 8 паспорта бюджетної програми, і за якими розпорядники бюджетних коштів мають право здійснювати видатки за відповідною бюджетною програмою. Зазначений пункт заповнюється за кодами економічної класифікації видатків бюджету та повинен відповідати бюджетному розпису.

6. У пункті 10 зазначаються коди класифікації кредитування бюджету та їх назви. Зазначений пункт заповнюється за такими кодами класифікації кредитування бюджету: 4110, 4210.

7. У пункті 11 заповнюється розподіл планових показників за I півріччя, рік державних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми.

8. У пункті 12 визначаються результативні показники за I півріччя, рік.

9. У разі потреби у пункті 13 заповнюється розподіл затверджених у державному бюджеті видатків на централізовані заходи і окремі програми в розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

10. Показники паспорта бюджетної програми заповнюються наростаючим підсумком з початку року за кожний звітний період. У виняткових випадках, за погодженням з галузевим структурним підрозділом Мінфіну, можливо заповнення показників затрат, продукту, ефективності, якості тощо лише за окремим звітним періодом, при цьому в рядках за іншими періодами ця інформація не наводиться.

У звіті про виконання паспорта бюджетної програми зазначається:

1. обсяги бюджетних асигнувань, затверджені паспортом бюджетної програми на звітний бюджетний період, з урахуванням змін, унесених протягом звітного періоду;

2. обсяги проведених видатків (касові видатки) та наданих кредитів з бюджету за звітний період;

3. відхилення обсягів проведених видатків та наданих кредитів з бюджету проти обсягів, затверджених паспортом на звітний період.

4. результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми за звітний період, здійснюється аналіз стану їх виконання з поясненнями розбіжностей (відхилення) між виконаними результативними показниками і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми. При цьому пояснення щодо стану виконання показників надається за кожним показником окремо.

У пункті 8 відображаються обсяги проведених видатків на централізовані заходи і


 

Дата добавления: 2015-02-28; просмотров: 1555;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.