ЦДАВО України, ф. 166, опЗ, спр. 419, арк.9-10. Аврюризований машинопис. Опубл.: Репресоване краєзнавство: (20-30-ті роки). - К., 1991. - С 387-388.

№1.1.1924, 2 грудня. Лист акад. М.С.Грушевського до заступника голови Укрголовнауки МЛ.Яворського

з приводу непорозумінь щодо штатів історичних установ у загальній структурі ВУАН

2. XII. [1]924 Високоповажний Матвій Іванович!

Вчора зачитано було на засіданню Академії штати і структуру її, надруковані в ч. 23-[2]4 "Збірника розпоряджень". Штати мають дату 8.VIII. [1]924 і викликали загальне здивованнє, бо ж вони цілком розминаються з дійсним станом. Я, зокрема, не знаходжу в них ні одної з комісій історичого характера і ні одної посади своїх співробітників, - ні тих, які я зостав приїхавши, ні тих, які були засновані на моє прошение ЗО.Ш і потім в жовтні с.р. Як се розуміти? Архаїзм, котрий не має реального значіння? Бо ж не допускаю, щоб Ви чи Наркомос має замір покасувати всі історичні посади, полишичи мене без співробітників? Що ж я тоді годен зробити?! Тим часом штати сі викликають трівогу, або навіть і паніку! Кримський і ин[ші] інакше і не говорять, як про розгром Академії. Прошу Вас, Високоповажний Матвій Іванович, поспішити роз'яснити се непорозуміннє і внести заспокоєннє в нашу і без того трудну ситуацію!

Додаю Вам справку про співробітників — скільки єсть тепер і скільки ще неодмінно потрібно, щоб скільки-небудь уможливити роботу. Що буде з коштами на видання і науково-операційні видатки? Вони дуже потрібні.

Очікуючи скорої відповіді, лишусь з високим поважаннєм

М.Грушевський


Тепер, в грудні 1924 р. фактично існують такі штатні посади при історичних установах Всеукраїнської Академії наук:

Катедра історії українського народу

З штат, співробітники 13 розряду;

Археографічна комісія

1 штат, співробітник 15 розряду,

1 штат, співробітник 13 розряду;

Культурно-історична комісія

1 штатний співробітник 13 розряду;

Комісія історичної пісенності

1 штатний співробітник 13 розряду;

Історична секція (б[увшого] Українського] наук[ового] товариства), що видає "Україну", "Історичний збірник" і ии.

1 штатний співроб. 13 розряду.

При сій секції комісії районного вивчення історії України Комісія Київщини і Правобічної Укр[аїни]

1 керівничий ' 14 розряду

иньші комісії не мають нікого, і треба їм дати доконче хоч по" одному співробітнику:

Комісія Лівобережжя і Слобідської України; Комісія Запоріжжя і Степової України;

Комісія Західної України (Волини, Холмщини, Галичини, Буковини, Бесарабщини і Закарпаття).

Необхідні хоч які-небудь асигнування на наукове видавництво і науково-операційні видатки. Я просив на видання 5100 [p.] і наук[ово]-операційних на всі сі установи 16280 р. Як не можна всього зраз, прошу хоч частину, бо неможливо рушитись без сього.

Сі комісії приготовляють районно-історичні збірники: па 1925 р. - Києва і Правобережжя і Чернігова з Півничним Лівобережжям; на 1926 [p.] - Слобідщини і Зах[ідної] України.

ЦДАВО України, ф. 166, on. 4, спр. 244, арк. 312-313. Автограф. Арк. 314. Машинопис з рукбп. вставками М.Гру шевського.


№ 12. Яв раніше липня 1925 р.
Звідомлення про роботу науково-дослідної кафедри
історії України в Києві за період від 1 січня

до 1 липня 1925 р.
Дата добавления: 2014-12-04; просмотров: 864;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.