Атестаційна служба України, її цілі, завдання, функції. Атестація службовців є правовим засобом розширення демократичних засад у кадровій політиці та в управлінні державною службою

Атестація службовців є правовим засобом розширення демократичних засад у кадровій політиці та в управлінні державною службою, засобом забезпечення формування й реалізації цілеспрямованої та передбачуваної кадрової політики у сфері державної служби.

Загальною метою атестації державного службовця є сприяння підвищенню результативності та ефективності діяльності органів державної влади, інших органів, на які поширюється дія Закону України «Про державну службу», шляхом добору, розстановки та просування по службі професійно підготовлених, кваліфікованих і досвідчених фахівців. Тим самим атестація державних службовців безпосередньо пов’язана із забезпеченням результативності надання державних послуг особі, громадянину, юридичним і фізичним особам, що може оцінюватися економічними та соціальними критеріями.

Атестація в широкому розумінні є одним із чинників проведення державної кадрової політики у сфері державної служби. Її основні функції та завдання:

  • дотримання на практиці принципів державної служби;
  • забезпечення законності в системі функціонування державної служби;
  • формування професійного кадрового персоналу державних органів;
  • виявлення потенційних можливостей державного службовця з метою підвищення його по службі
  • застосування до державного службовця заходів відповідальності та стимулювання;
  • підвищення дисципліни та відповідальності;
  • забезпечення реального функціонування механізму просування службовців у службовій ієрархії;
  • підтримання стабільності державної служби;
  • стимулювання підвищення кваліфікації та професіоналізму службовців;
  • попередження й боротьба з правопорушеннями та корупцією в системі державної служби.

Атестація у вузькому розумінні провадиться з метою перевірки й оцінювання професійних, ділових і особистих якостей службовця, визначення його службово-посадової відповідності вимогам, висунутим до служби. Отже, у цьому розумінні основним завданням атестації є визначення відповідності службовця посаді, яку він обіймає.

ЗМ 1.2
Дата добавления: 2014-12-14; просмотров: 1468;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.