Аргументом функції може бути число, текст (його потрібно брати в подвійні лапки), вираз, посилання на клітинку або діапазон клітинок, результат іншої функції.

 

Эти отрывки из Писания обеспечивают нас исчерпывающим руководством для счастливой жизни.

Хочу также подчеркнуть: через словесные благословения у нас есть возможность изменять обстоятельства к лучшему не только на личном, но и на государственном уровне. Потому что благословение – это фундамент как семейного, так и общественного благополучия.

 

Мери Руф Своуп, 2009 год

 

Excel 2007 має вбудовану бібліотеку функцій, до якої входять більше 300 різноманітних функцій. Усі вони розподілені на категорії: математичні, статистичні, логічні, фінансові, текстові та ін.

Функція має ім’я і результат, є функції з аргументами і без аргументів. Функції з аргументами розподіляють на функції: з одним аргументом, з кількома аргументами, з нефіксованою кількістю аргументів, з необов’язковими аргументами.

Аргументом функції може бути число, текст (його потрібно брати в подвійні лапки), вираз, посилання на клітинку або діапазон клітинок, результат іншої функції.

Під час використання функцій у формулі спочатку вказується її ім’я, а потім, якщо функція має аргументи, у дужках вказується список аргументів через крапку з комою. Якщо функція не має аргументів, то в дужках після імені функції нічого не вказується.

Приклади використання функцій з різною кількістю аргументів різних типів (таблиця).

Вставити функцію в формулу можна кількома способами:

- Використати список функцій кнопки категорії функції у групі Бібліотека функційвкладки Формули на Стрічці.

- Виконати ФормулиБібліотека функційВставити функціюабо вибрати кнопку Вставлення функцій Рядка формул.

- Увести безпосередньо в клітинку або в рядок формул.

2. Математичні функції.

Ознайомимося з конкретними функціями, їхнім призначенням і деякими їхніми особливостями. Розпочнемо з математичних функцій (табл.):

Якщо в клітинці D3 знаходиться градусна міра кута, то для обчислення синуса цього кута потрібно градусну міру перевести в радіанну. Тобто формула для обчислення синуса кута, виміряного в градусах, виглядатиме так: = SIN(RADIANS(D3)).

Увести таку формулу можна, наприклад, так:

1. Зробити поточною клітинку, у якій буде знаходитися ця формула.

2. Вибрати кнопку Вставлення функції.

3. Вибрати у вікні Вставлення функціїім’я функції SIN, після чого вибрати кнопку ОК.

4. Відкрити список поля Функції.

5. Якщо в списку, що відкрився, є ім’я функції RADIANS, то вибрати його, якщо ні, вибрати в цьому списку Інші функції та у вікні Вставлення функції вибрати ім’я функції RADIANS. Після чого вибрати кнопку ОК.

6. Вибрати клітинку D3.

7. Вибрати кнопку ОКу вікні Аргументи функції.

 

3. Статистичні функції.

Розглянемо деякі функції, що належать до категорій статистичних, їхнє призначення та результат (табл.).

4. Логічні функції.

В Excel 2007 можна використовувати вирази, які містять знаки порівняння: > (більше), < (менше), = (дорівнює), <> (не дорівнює), >= (більше або дорівнює), <= (менше або дорівнює). Наприклад, А2+15 = В4-1, SUМ(A2:С10)>100 та ін. Такі вирази є прикладами так званихлогічних виразів.

Якщо рівність або нерівність правильна (істинна), то вважають, що відповідний логічний вираз має значення TRUE (англ. true — істина). А якщо рівність або нерівність неправильна (хибна), то вважають, що відповідний логічний вираз має значення FALSE (англ. false - хибність).

Функція, результат якої дорівнює TRUEабо FALSE,називається логічною.

Серед функцій табличного процесора Excel 2007 єлогічні функції. Це функції IF(англ. if - якщо), AND (англ. and - і), OR (англ. or - або), NOT (англ. not не) та ін.

Логічні функції використовуються у формулах тоді, коли табличний процесор повинен виконувати різні операції залежно від істинності або хибності певного логічного виразу.

Розглянемо тепер логічні функції AND, OR, NOT (табл.).

5. Математичні та статистичні функції з умовами.

Excel 2007 має й такі функції, які обчислюють суму, середнє арифметичне, кількість не всіх значень з діапазонів клітинок, а лише тих, які задовольняють певну умову (табл.).

6. Функції дати та часу.

ФункціїДати та часу використовуються для одержання поточної або довільної дати, поточного або довільного часу. Часто результати цим функцій використовуються як аргументи інших функцій, зокрема в інших функціях дати та часу, фінансових функціях та ін. Деякі з цих функцій наведено в таблиці.

7. Фінансові функції.

Фінансові функції використовуються для обчислення банківських відсотків на вклади, розмірів виплат під час погашення кредитів, для визначення поточної вартості інвестицій, відсоткової ставки та ін.

Розглянемо приклади деяких фінансових функцій Excel 2007 (табл.)

8. Текстові функції.

Ми вже неодноразово зазначали, що Excel 2007 в основному використовується для роботи з числами. Однак він має можливості для роботи й з текстами. Для опрацювання текстів Excel 2007 має набір функцій, які можна використати для визначення довжини тексту, номера позиції першого входження символу и текст, частини тексту, що задовольняє певну умову та ін.

Аргументами текстових функцій можуть бути тексти, які потрібно вводити и подвійних ланках, посилання на клітинки з текстом, посиланння на клітинки з числом (більшість з цих функцій сприймають числа як текст) та ін.

Розглянемо приклади деяких текстових функцій Excel 2007 (табл.).

 

 

Практична робота № 5


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Смерть и жизнь – во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его» (Притчи 18:21). | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дата добавления: 2014-11-30; просмотров: 8454;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.009 сек.