Дані про обсяги продажу товару і витрат на рекламування цього товару, тис. грн.

Період (місяць) Обсяги продажу Витрати на Усього витрат
рекламу стимулювання продажу персональний продаж (гр. 3 + гр. 4 + гр. 5)
           

Для прогнозу і аналізу можна розробити матрицю, в якій урахувати всі види капіталовкладень за певний період, оскільки на обсяги продажу впливає якість продукції, її ціна тощо, а також удосконалення керування маркетингом і виробництвом (форма 8.2).

Форма 8.2

Статистичні первинні дані для розроблення багатофакторної моделі ефективності продажу товару, тис. гри.

Обсяг продажу Фактори
реклама стимулювання продажу персональний продаж ціна конкурентоспроможність капіталовкладення у виробництво
               

Якщо обсяг продажу позначити через Yi, а напрямки витрат –Xi, то залежність між ними можна відобразити через модель

Yi = f (Xi).

Результатом є матриця «продаж – витрати», яку можна розв'язати методом ітерацій.

Параметри Хi дадуть змогу визначити тенденцію змін витрат залежно від змін обсягів продажу і навпаки.

Оперативну інформацію (навіть щоденно) можна мати у вигляді таблиці та графіка змін обсягів продажу товару й витрат на рекламу цього товару, стимулювання його продажу, а також на персональний продаж. Ці зміни розраховують за відповідний проміжок часу (форма 8.3).

Форма 8.3

Відносні величини темпів змін обсягу продажу товару та факторів, що на нього впливають, %

Період (місяць, квартал) Темпи змін обсягу продажу товару Темпи змін витрат на
рекламу Стимулювання продаж Персональний продаж інше
           

До «іншого» можна віднести витрати на поліпшення якості продукту, удосконалення виробництва, зниження цін тощо. Темпи змін обсягу продажу і всіх цих факторів (рекламування товару, стимулювання продажу тощо) дають змогу наочніше визначити залежність між ними.

Докладніший аналіз ефективності рекламної кампанії можна провести із застосуванням показників табл. 8.2.

Для аналізу інтенсивності проведення рекламної кампанії необхідно систематично (бажано щодоби) аналізувати стан попиту (обсяги продажу) на товари підприємства. Це допоможе побачити тенденції у зміні обсягів продажу і швидко визначити причини цих змін.

Визначивши попит на продукт (повноцінний, надзвичайний, нерегулярний або спадний), слід розробити план дій та скоригу-вати хід рекламної кампанії.

Так, за повноцінного попиту підприємство має клопотатися про якість товару й сервіс, постійно вимірювати величину задоволення споживачів. Завдання реклами – підтримувати попит, зважаючи на зміни в прихильності споживачів та невпинну конкуренцію.

Таблиця 8.2

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Використання різних методів аналізу даних у рекламній діяльності | Аналіз ефективності проведення рекламної кампанії


Дата добавления: 2017-12-05; просмотров: 87; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2018 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.