Аралық бойынша електен өткізу

Аралық бойынша фильтрацияда мәліметтер жиынына өрістерінің мәндері көрсетілген аралықта болатын жазбалар енеді, яғни фильтрация шарты мәні > төменгі шекара AND мәні < жоғарғы шекара түріндегі өрнек болып табылады. Өрнек бойынша фильтрациядан айырмашылығы кестенің барлық жазбалары тізбектеліп қарап шыққанда, аралық бойынша фильтрациялау индекстік-тізбектелген әдіспен жүргізіледі, сондықтан фильтрацияның бұл тәсіліне тек индекстік өрістер қолданылады. Өріс аты, жазбаларды таңдау үшін критерий ретінде көрсетілген аралық, IndexName IndexFieldNames қасиеттерінің көмегімен ағымдағы сияқты қоюлуы керек. Егер ағымдағы индекс қойылмаса, онда келісім бойынша басты индекс қолданылады.

Аралық бойынша фильтрацияны қосу және ажырату ApplyRange және CancelRange әдістері қолданылады.

SetRangeStart және SetRangeEnd әдістері аралықтың төменгі және жоғарғы шекараларын қояды. Аталған процедуралардың параметрлері жоқ, сондықтан аралық шекараларын қою үшін меншіктеу инструкциясын қолданылады. Сонымен қатар SetRangeStart және SetRangeEnd әдістері мәліметтер жиынын dsSetKey режиміне ауыстырады.

Алдын ала қойылған аралық шекараларын өзгертуге SetRangeStart және

SetRangeEnd әдістерінің әрекеттеріне сәйкес келетін, EditRangeStart және EditRangeEnd әдістері арналған.

Аралық бойынша фильтрацияны қамтамасыз ететін қосымша формасы

оқиғасын өңдеу модулін мысал ретінде қарастырайық.

 

26-сурет. Аралық бойынша електен өткізу формасына мысал

 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin

Table1IndexName:='indSalary';

end;

// Salary өрісі бойынша фильтрация

/ / бұл өрістің индексі ағымдағы индекс сияқты қойылған болу керек

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

with Table1 do begin

// аралықтың төменгі шекарасын қою

SetRangeStart;

FieldByName('Salary').AsString:=edit1.Text;

// аралықтың жоғарғы шекарасын қою

SetRangeEnd;

FieldByName('Salary').AsString:=edit2.Text;

// фильтрацияны қосу

ApplyRange;

end;

end;

//фильтрацияны алу

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin

Table1.CancelRange;

End;

end;

Бақылау сұрақтары:

1. Електен өткізу дегеніміз не?

2. Өрнек бойынша електен өткізу қалай жүзеге асырылады?

3. Аралық бойынша електен өткізу қалай жүзеге асырылады?

4. Аралық бойынша електен өткізу әдістері?

Әдебиеттер:

[4], [6], [9], [10].

Дата добавления: 2017-01-29; просмотров: 1423; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2021 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.