ПІДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДО ЗАХИСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Основна мета презентації – це забезпечення стислого та наочного подання основних результатів магістерської роботи. При створенні пре-зентації студенти чи слухачі повинні вирішити два важливих завдання:

1. Створити короткий анотований конспект свого виступу.

2. Викласти результати досліджень та їх основні положення.

Структура презентації:

1-й слайд – тема магістерської роботи, прізвище доповідача та керівника, рік захисту;

2-й слайд – актуальність теми магістерської роботи та проблема дослідження;

3-й слайд – об'єкт, предмет, гіпотеза дослідження;

4-й слайд – головна мета та завдання магістерської роботи;

5-й слайд – методи дослідження.

На наступних слайдах – відображається опис даних, які отримані в дослідженні, їх статистичне обґрунтування, у тому числі з вико-ристанням комп'ютерних програм. На останніх одному-двох слайдах відображаються загальні висновки та рекомендації до впровадження результатів магістерської роботи.

Кількість окремих слайдів презентації залежить від особливостей доповіді студента чи слухача магістратури. При розробці презентації рекомендується дотримуватися таких вимоги:

· тривалість доповіді – 7-10хв.

· максимальна кількість слайдів не повинна перевищувати 20 шт.;

· використовуються ключові слова і фрази, а не речення;

· на одному слайді – одне ключове поняття;

· текстовий матеріал подається у схемах та організаційних діа-грамах, числовий – у таблицях або діаграмах (графік – демонстрація змін у часі, секторна діаграма – демонстрація відношення частини до цілого, гістограма – демонстрація порівнянь);

· матеріал підкріплений графічними зображеннями та відео-фрагментами;

· дотримана логіка викладу та грамотність;

· доповідь магістра доповнює інформацію на слайді, а не дублює її;

· ефекти анімації не заважають сприйняттю, а акцентують ува-гу на потрібних моментах доповіді;

· текст легко читається (мінімальний розмір шрифту – 20 – напівжирний);

· фон, колір тексту та діаграм пасують і відповідають правилу 3 основних кольорів та їх відтінків;

· шаблон оформлення – однаковий для всіх слайдів презентації;

· дотримується контраст між текстом, фоном і графікою.

Презентація подається на електронному носії (CD-RW) і повніша мати наклейку з прізвищем та підписом студента чи слухача магі-стратури, керівника, назвою роботи та спеціальності. На носію роз-ташовується один файл, назва якого містить прізвище студента або слухача магістратури.

 
Дата добавления: 2015-11-06; просмотров: 735;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.