Види переказів і методика роботи над ними.

Переказ – один з поширених видів вправ, що сприяють розвитку мовлення і мислення учнів.

За характером відтворення учнями сприйнятого матеріалу перекази бувають: детальні, стислі, вибіркові, творчі.

Вимоги до переказів:

1. У переказі повинно звучати живе мовлення учня, а не завчений зразок.

2. Дитина повинна використовувати лексику, мовленнєві звороти й окремі синтаксичні конструкції зразка.

3. У тексті, який складає учень, повинен зберігатись стиль зразка.

4. Має бути дотримана послідовність оригіналу, причинно-наслідкові зв’язки, передані всі основні факти, описи.

5. У переказі повинно відображатися почуття дитини через виразність та мовлення.

Вимоги до текстів:

- мають бути високохудожніми;

- доступні та цікаві дітям;

- мати нескладну композицію, з незначним числом дійових осіб.

Детальний (докладний) переказ найчастіше використовується в початкових класах. Діти усвідомлюють, запам’ятовують до найдрібніших деталей зміст тексту для того, щоб передати його із збереженням подробиць. Переказ збагачує мовлення учнів, зміцнює пам'ять, виробляє навички послідовного викладу.

Методика проведення:

1. Читання тексту вчителем (учнями).

2. Бесіда за змістом.

3. Лексико-синтаксична робота.

4. Повторне читання тексту, поділ його на частини.

5. Складання плану, переказ за планом.

6. Робота над словником, образотворчими реченнями.

7. Орфографічна підготовка до написання переказу.

8. Написання переказу.

9. Перевірка написаного.

Стислийпереказ проводиться з метою навчання дітей коротко, лаконічно передавати зміст значного за обсягом тексту. Це вимагає від учнів вміння глибоко осмислювати зміст твору, визначати найцікавіше, найсуттєвіше, випускати малозначущі події, другорядні епізоди. Такі перекази проводять, починаючи з 2-го класу. Для цього потрібна продумана і тривала підготовка. Стислий переказ вимагає тренування, вміння розуміти суть прочитаного і побаченого.

Методика проведення:

1. Читання тексту учнями (мовчки і вголос).

2. Бесіда за текстом прочитаного (5-6 запитань).

3. Робота над мовними засобами: над словами, образотворчими засобами, окремими реченнями.

4. Стисле, кількома реченнями, передавання змісту.

5. Детальний переказ одного-двох фрагментів (для порівняння зі стислою передачею цих же частин).

6. Складання плану.

7. Стислий переказ тексту за пунктами плану.

8. Самостійне складання тексту переказу і його запис.

9. Самоперевірка. Завершення роботи.

Вчимо стислим переказам на пізнавальних текстах, де легко простежується дія. Стислий переказ описів не рекомендується.

Вибірковий переказ – вимагає відтворення тієї частини тексту, яка відповідає конкретному запитанню, певній мікротемі.

Вибірковий переказ може бути таких типів:

- за запитаннями чи завданнями;

- переказ окремого епізоду;

- переказ за ілюстрацією.

Пропонуємо учням пам’ятку:

1. Прочитайте текст.

2. Визначте його тему і головну думку.

3. Обміркуйте тему, запропоновану для вибіркового переказу.

4. Визначте головну думку переказу.

5. Продумайте тип тексту-переказу (опис, розповідь).

6. Складіть план переказу.

7. Продумайте використання авторських мовленнєвих засобів.

8. Доберіть слова для зв’язку частин тексту-переказу.

9. Напишіть переказ.

10. Перевірте переказ.

Творчий переказ – це переказ, у якому не тільки відтворюється текст, а й вносять певні зміни, доповнення. Завдання різноманітні: перестановка частин матеріалу, зміна особи оповідача, введення описів природи, дійових осіб, оцінка вчинків дійових осіб, придумування зачину або кінцівки.

Орієнтовна структура:

1. Читання тексту учнями або вчителем.

2. Бесіда за його змістом.

3. Визначення творчих завдань.

4. Складання плану творчого переказу.

5. Усний переказ за заданим планом.

6. Словникова робота.

7. Орфографічна підготовка.

8. Самостійне написання творчого переказу.

9. Перевірка виконання роботи.

Творчий переказ є перехідним етапом від переказу до твору.

У 2-му класі – це колективне складання творчого переказу, у 3(4)-му – поступово переходимо до самостійного.

 
Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 2654;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.