Баланс фінансових ресурсів

Фінансові ресурси Використання фінансових ресурсів
І. Держави І. Державою
1.1. Платежі до державного бюджету 1.1. Фінансування з державного бюджету
1.2. Власні доходи місцевих бюджетів 1.2. Фінансування власних потреб
1.3. Збір до Пенсійного фонду 1.3. Виплата з Пенсійного фонду
1.4. Збір до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 1.4. Виплата з Фонду
1.5. Збір до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 1.5. Виплата з Фонду
1.6. Збір до Фонду соціального страхування на випадок безробіття 1.6. Виплата з Фонду
1.7. Збір до Фонду охорони навколишнього природного середовища 1.7. Виплата з Фонду
II. Господарських суб'єктів II. Господарськими суб'єктами
2.1. Амортизаційні відрахування 2.1.На виробниче споживання
2.2. Прибуток 2.2. Платежі до бюджету, благодійні виплати
III. Працюючих громадян III. Працюючими громадянами
3.1. Доходи за найману працю 3.1. На споживання товарів
3.2. Доходи від домашнього господарства 3.2. На комунальні послуги
3.3. Доходи від майнових прав 3.3. Накопичення
3.4. Доходи з бюджетів та позабюджетних фондів  
IV. Баланс IV. Баланс

За допомогою державних фінансів держава здійснює свою фінансову діяльність. Вона законодавчо визначає форми мобілізації доходів і видатків, засади виділення і їх використання.

Державні фінанси виражають сукупність економічних відносин, що формуються між державою - громадянами і господарськими суб'єктами в особливих видах доходів і видатків задля задоволення суспільних потреб. В цій системі державні фінанси виконують функцію перерозподілу фінансових ресурсів, визначають суспільні відносини через які реалізуються численні прямі та зворотні зв'язки між суб'єктами.

 

Рис. 1. Функція перерозподілу фінансових ресурсів.

Державні фінанси - одна із конкретних історичних форм економічних відносин формування доходів і видатків призначених для задоволення суспільних і особистих потреб. Величина доходів чи видатків залежить від того в яких грошових одиницях проходитиме цей грошовий процес.

Гроші, по відношенню до фінансів, виступають лише як технічний засіб вираження величини доходів фізичної особи, юридичної так і держави в цілому. Вони виступатимуть як облікові одиниці цього доходу або видатку.

Кількість грошей не дає відповіді на запитання якою величиною доходу володіє суб'єкт. Однак, гроші і грошовий обіг суттєво впливають на стан самодостатності як фізичних і юридичних осіб, так і держави. Якщо грошей в обігу більше ніж товарів і послуг, що надаються - гроші знецінюються, зменшуються доходи і можливості витрат.

3 іншого боку, держава, не володіючи потрібним обсягом доходів, а проводить видатки змушена випускати в обіг додаткову кількість грошей. Як результат – виникає розлад у фінансовій системи. Фінанси і гроші не можуть функціонувати одне без одного, вони тісно пов'язані між собою. Тому часто вживають таке визначення як фінансово-грошові відносини.

 

 
Дата добавления: 2015-08-26; просмотров: 788;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.