Охарактеризуйте інтерактивні методи навчання математики та подайте їх перелік у наочній формі (наприклад, у вигляді таблиці).

 

 

Інтерактивне навчання – це форма організації пізнавальної діяльності, що має конкретну, передбачену мету - створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчує свою необхідність, зможе розкрити свої здібності й продемонструвати знання з предмета, відчути впевненість у собі. Під час інтерактивного навчання навчальний процес здійснюється за постійної активної участі всіх учнів.

Сутність інтерактивних методів полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії учнів. Це - співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці), де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, спільне розв’язання проблем. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії. Під час інтерактивного навчання учні вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення, виховуються почуття толерантності.

Залежно від мети уроку та форм організації навчальної діяльності учнів виділяють чотири групи інтерактивних методів навчання:

1. Інтерактивні методи кооперативного навчання.

2. Інтерактивні методи колективно - групового навчання.

3. Методи ситуативного моделювання.

4. Методи ситуативного моделювання.

Інтерактивні методи кооперативного навчання Інтерактивні методи колективно - групового навчання Методи ситуативного моделювання Методи ситуативного моделювання
Робота в парах ; Ротаційні (змінювані) трійки; Два - чотири - всі разом ; Карусель ; Робота в малих групах Акваріум . Обговорення проблеми в загальному колі; Мікрофон; Незакінчене речення; Мозковий штурм; Навчаючи - вчуся; Ажурна пилка; Аналіз ситуації; Рішення проблем; Дерево рішень. Симуляція або імітаційні ігри; Спрощене судове слухання; Громадські слухання; Розігрування ситуації за ролями. Метод ПРЕС; Займи позицію; Зміни позицію; Безперервна шкала думок; Дискусія; Дискусія в стилі телевізійного ток- шоу; Оціночна дискусія; Дебати.

 

 
Дата добавления: 2015-06-12; просмотров: 1126; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.