Необхідність знань суспільної культури країни (регіону) для здійснення туристичної діяльності

Туристична характеристика території має на увазі аналіз і оцінку не тільки об’єктів, але і суб’єктів, що впливають на можливості і особливості розвитку туризму. Головним суб’єктом в цьому випадку є народи.

Територію кожної країни населяють маси людей. Багато хто з них схожий один на одного, в той же час є багато відмінностей в мові, релігії, традиціях, особливостях матеріальної і духовної культури, зовнішніх антропологічних ознаках. Кожен народ становить інтерес для туризму.

До недавнього часу в країнознавчих роботах, зокрема туристичного напряму, ці питання або взагалі не розглядалися, або дані щодо них наводилися на рівні довідок. Крім того, різні наукові дисципліни (географія населення, демографія, етнографія та ін.) окремо розглядають різні аспекти теми народонаселення. Для туризму важливо знати про народи, що населяють країну, майже все і в комплексі.

Характеристика народівдається за певним планом. Спочатку слід звернути увагу на особливості національного складунаселення. По-друге, у зв’язку з деякими особливостями історичного минулого у ряді країн відношення між представниками різних національностей позначені складністю, напруженістю. Турист і організатор туризму або супроводжуючий групу менеджер повинні чітко уявляти собі ситуацію в країні і не допускати непорозумінь, що іноді трапляються (випадків нетактовної поведінки) Наприклад, в країнах мусульманського світу жінкам не можна виходити на вулицю з непокритою головою, адже це образа вже навіть не релігійних почуттів, а традицій цих народів. Тому коротка характеристика національного складу населення є необхідною.

На території багатьох країн досить «строкатий», складний етнічний склад населення, ареали розселення етносів часто мозаїчні, що ускладнює загальну картину. У характеристиці необхідно назвати, які народи (вказавши форму або тип спільності) проживають в країні і де саме. Далі слід дати коротку характеристику кожного етносу, вказавши його мову, релігію, форму державної або культурної автономії, відношення з центральною владою, особливості духовної і матеріальної культури, назвати головні культурно-історичні центри.

Окрім поняття «етнос» є ще декілька видів історичних спільнот (наприклад діаспора, клан, каста, стан), тому слід вказати, які з них проживають на території даної країни. Далі слід звернути увагу на ті з них, які впливають на особливості культурного, соціального і політичного клімату в країні чи визначають їх. Якщо таких спільнот декілька, доцільно розглянути їх по черзі, не забуваючи, що з погляду туризму інтерес представляють ті з них, які мають чітко виражений локальний малюнок розміщення або розселення.

Характеристика кожної з спільнот повинна включати наступні питання: місце мешкання, мова спілкування, соціально-правовий статус, особливості духовної і матеріальної культури, насамперед релігійні переконання, традиції, типи господарювання, спадкові професії, головні історичні і культурні центри. При характеристиці будь-якої спільності звертати увагу на особливості етнічного характеру і менталітету, але в першу чергу – на ступінь відкритості тієї або іншої етнічної або соціальної спільності, відношення до іноземців взагалі і до туристів зокрема. Всі ці відомості відіграють не просто важливу, але вирішальну роль при визначенні напряму і виду турбізнесу. Саме ці умови здійснюють можливість розвитку етнічного, етнографічного і екскурсійно-пізнавального туризму в країні.

Важливим для туризму елементом характеристики складу населення є йогорелігійний поділ. Перш за все треба повідомити загальні дані про чисельність віруючих в країні. Ці дані дуже умовні, оскільки в більшості країн відсутній їх точний облік. Далі слід вказати, які релігії сповідуються населенням в країні, які з перерахованих релігій мають більше число прихильників, які особливості географічного розповсюдження головних релігійних течій в країні. Це основні критерії туристичної характеристики суспільної культури, за допомогою яких слід здійснювати не лише вивчення тієї чи іншої країни або регіону, а й створювати комплексний туристичний продукт в конкретній місцевості.

 
Дата добавления: 2015-05-08; просмотров: 862; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.