Аналітичний облік витрат основної діяльності виробничих підприємств

Аналітичний облік витрат основної діяльності виробничих підприємств, виходячи із змісту статей доходів і витрат, встановленого Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку “Звіт про фінансові результати” до окремих синтетичних фінансово-результатних рахунків повинен вестись в розрізі наступних статей:

До субрахунку 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" :

- за дебетом: 1. Виробнича собівартість реалізованої продукції.

- за кредитом: 1. Списання сальдо собівартості реалізованої продукції.

До рахунку 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг" :

- за дебетом: 1. Виробнича собівартість реалізованих робіт (послуг).

- за кредитом: 1. Списання сальдо собівартості реалізованих робіт (послуг).

Якщо підприємство виконує роботи та надає послуги, то в аналітичному обліку до субрахунків 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" і 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг" необхідно виділити окремо статті доходів і витрат від вказаних видів основної діяльності підприємства.

До рахунку 92 "Адміністративні витрати" :

- за дебетом:

1. Загальні та корпоративні витрати (реєстрація акцій, річні збори акціонерів, винагорода директорам, доброчинні внески та інші організаційні витрати) .

2. Витрати на персонал офісу (заробітна плата, страхування, додаткові виплати тощо).

3. Витрати на утримання приміщень та обладнання офісу (оренда, податки , страхування, амортизація, ремонт, комунальні послуги).

4. Витрати на гонорари за професійні послуги (юридичні, аудиторські, медичні тощо).

5. Витрати на зв’язок (поштові, телефонні, телекс, факс тощо).

6. Амортизація нематеріальних активів загального призначення.

7. Представницькі витрати.

8. Інші адміністративні витрати.

- за кредитом:

1. Списання сальдо адміністративних витрат на фінансові результати.

До рахунку 93 "Витрати на збут":

- за дебетом:

1. Оплата праці та комісійні продавцям, торговим агентам, працівникам відділу збуту та складів, водіям тощо.

2. Витрати на утримання підрозділу збуту.

3. Витрати на рекламу.

4. Витрати на відрядження.

5. Оплата послуг збутових, посередницьких, зовнішньоторговельних організацій.

6. Витрати на пакувальні матеріали і ремонт тари

7. Оренда, податки, страхування, амортизація, ремонт та утримання основних засобів відділу збуту, складів, транспортних засобів, демонстраційних залів тощо.

8. Фрахт та інші витрати, пов’язані з транспортуванням продукції, яка реалізується за цінами франко-вагон-станція (пристань) відправлення.

9. Інші витрати на збут продукції.

- за кредитом:

1. Списання сальдо витрат на збут на фінансові результати.

До рахунку 94 "Інші операційні витрати":

- за дебетом:

1. Витрати на дослідження та розробки.

2. Собівартість реалізованої іноземної валюти.

3. Собівартість реалізованих виробничих запасів.

4. Сумнівні та безнадійні борги.

5. Втрати від операційних курсових різниць.

6. Витрати від знецінення запасів.

7. Нестачі і втрати від псування цінностей.

8. Визнані пені, штрафи, неустойки.

9. Інші витрати операційної діяльності.

До інших витрат операційної діяльності відносяться:

- витрати на гарантійний ремонт;

- інші витрати, пов’язані із забезпеченням наступних витрат і платежів;

- витрати на утримання основних засобів;

- витрати на утримання інших необоротних активів соціально-культурного і побутового призначення.

- за кредитом:

10. Списання сальдо інших операційних витрат на фінансові результати.

 
Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 1007; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.055 сек.