Аналітичний облік доходів основної діяльності виробничих підприємств

Аналітичний облік доходів основної діяльності виробничих підприємств, виходячи із змісту статей доходів і витрат, встановленого Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку “Звіт про фінансові результати” до окремих синтетичних фінансово-результатних рахунків повинен вестись в розрізі наступних статей:

До субрахунку 701 "Дохід від реалізації готової продукції" :

- за кредитом:

1. Дохід від реалізації готової продукції.

1.1. За безготівковим розрахунком.

1.2. За готівку.

1.3. За бартерними операціями тощо.

2. Інші доходи.

- за дебетом:

1. Податок на додану вартість.

2. Акцизний збір

3. Інші податки і збори з обороту.

4. Інші вирахування з доходу.

5. Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати.

До субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг" :

- за кредитом

1. Дохід від реалізації робіт (послуг).

1.1. За безготівковим розрахунком.

1.2. За готівку.

1.3. За бартерними операціями.

2. Інші доходи.

- за дебетом:

1. Податок на додану вартість.

2. Інші податки і збори з обороту.

3. Інші вирахування з доходу.

1. Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати.

До субрахунку 704 “Вирахування з доходу”

- за дебетом:

1. Надані покупцям знижки (після дати реалізації).

2. Вартість поверненої покупцями продукції.

3. Інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу.

- за кредитом:

1. Списання сальдо вирахувань з доходу на фінансові результати.

(Використання в бухгалтерському обліку субрахунку 704 “Вирахування з доходу” в частині повернення покупцем продукції та товарів не зрозуміле).

До рахунку 71 "Інший операційний дохід" :

- за кредитом:

1. Дохід від реалізації іноземної валюти.

2. Дохід від реалізації інших оборотних активів.

3. Дохід від операційної оренди активів.

4. Дохід від операційних курсових різниць.

5. Одержані пені, штрафи, неустойки.

6. Відшкодування раніше списаних активів.

7. Дохід від списання кредиторської заборгованості.

8. Одержані гранти та субсидії.

9. Інші доходи від операційної діяльності.

- за дебетом:

1. Податок на додану вартість.

2. Інші податки і збори з обороту.

3. Інші вирахування з доходу.

4. Списання сальдо чистого доходу на фінансові результати..
Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 1293;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.