Відображення в обліку доходу від реалізації продукції та іншого операційного доходу

Протягом звітного року доходи та чистий дохід виробничого підприємства від реалізації продукції (робіт, послуг) та інші операційні доходи від основної діяльності щомісячно відображаються в обліку записами на синтетичних рахунках та відповідних субрахунках:

1. На суму реалізованої продукції за договірними відпускними цінами (доходу), включаючи податок на додану вартість (акцизний збір) та інших операційних доходів:

1.1. Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

Дт 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках"

Кт 70 "Доходи від реалізації"

1.2. Дт 31 "Рахунки в банках" і ін.

Кт 71 "Інший операційний дохід"

2. На суму нарахованого податкового зобов’язання з ПДВ при передоплаті продукції покупцями:

Дт 70 "Доходи від реалізації"

Кт 643 "З податкових зобов’язань"

При нарахуванні податкового зобов’язання з ПДВ була складена бухгалтерська проводка: Дт 643 "З податкових зобов’язань" - Кт 641 "Розрахунки з податків", анал. рахунок "З податку на додану вартість").

3. На відображення в обліку податку на додану вартість при відвантаженні продукції в рахунок наступної оплати або оплаті відпущеної продукції готівкою:

Дт 70 "Доходи від реалізації"

Кт 641 "Розрахунки з податків", анал. рахунок "З податку на додану вартість"

В тому разі, коли підприємство, крім податку на додану вартість, сплачує акцизний збір та здійснює інші вирахування з доходу, то вони також відображаються за дебетом рахунку 70 "Доходи від реалізації" на зменшення отриманого доходу з кредиту рахунку 64 "Розрахунки по податках і платежах" та інших.

4. На відображення в обліку інших операційних витрат, що відносяться до основної діяльності підприємства:

Дт 94 "Інші операційні витрати"

Кт 31 "Рахунки в банках", 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками" і ін.

На зменшення чистого доходу від реалізації готової продукції (робіт, послуг) , який визначається вирахуванням із суми доходу (виручки) податку на додану вартість та інших податків і зборів з обороту, в кінці року заключними записами списують фактичну виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг), сальдо адміністративних витрат, витрати на збут, що відносяться до реалізованої продукції, та сальдо інших операційних витрат.

5. Отриманий від основної діяльності чистий дохід зменшується протягом року на суму виробничої собівартості реалізованої готової продукції. Фактична виробнича собівартість реалізованої готової продукції та списання її із підзвіту матеріально відповідальної особи відображаються в обліку бухгалтерською проводкою:

Дт 901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

Кт 26 "Готова продукція"

Згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку для відображення в обліку фінансових результатів основної діяльності підприємства від реалізації готової продукції за звітний рік необхідно скласти наступні заключні бухгалтерські проводки:

1. На списання кінцевого сальдо чистого доходу від реалізації продукції та іншого операційного доходу :

Дт 701 "Доходи від реалізації готової продукції"

Дт 71 "Інший операційний дохід"

Кт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"

2. На списання кінцевого сальдо виробничої собівартості реалізованої продукції :

Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"

Кт 901 "Собівартість реалізованої готової продукції"

3. На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат :

Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"

Кт 92 "Адміністративні витрати"

4. На списання кінцевого сальдо витрат підприємства на збут :

Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"

Кт 93 "Витрати на збут"

5. На списання кінцевого сальдо інших операційних витрат :

Дт 791 "Фінансовий результат від основної діяльності"

Кт 94 "Інші операційні витрати"
Дата добавления: 2015-04-05; просмотров: 2258;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.