Агенти – це посередники, які виступають як представники або помічники іншої основної щодо нього особи (принципала).

Якправило, агенти є юридичними особами. Агент укладає угоди від імені та за рахунок принципала. За свої послуги агенти отримують винагороду як за тарифами, так і за домовленістю з принципалом. Найбільш розповсюджений вид агентської винагороди – відсоток від суми укладеної угоди.

Кількість і тип посередників у каналі розподілу визначається типом системи розподілу:

- інтенсивний розподіл;

- ексклюзивний розподіл;

- селективний розподіл.

Інтенсивний розподілпередбачає забезпечення запасами продукції якомога більшої кількості торгових підприємств.

Ексклюзивний розподілпередбачає навмисно обмежену кількість посередників, які торгують даною продукцією в межах збутових територій.

Селективний розподіл– це дещо середнє між методами інтенсивного та ексклюзивного розподілу. Селективний розподіл дозволяє виробнику досягти необхідного охоплення ринку за умови більш жорсткого контролю і з меншими витратами, ніж при організації інтенсивного розподілу.

З табл. 1 видно, що на вибір типу системи розподілу впливатимуть два основні фактори: цільові сегменти, вибрані постачальником, і ключові характеристики продукту.

Таким чином, кожен виробник на основі досліджень ринків збуту своєї продукції повинен визначити тип системи розподілу, який найкращим чином задовольнить потреби його споживачів.
Дата добавления: 2015-04-15; просмотров: 1336; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.