ВИЗНАЧЕННЯ ДОВЖИНИ ХВИЛІ СВІТЛА З ДОПОМОГОЮ КІЛЕЦЬ НЬЮТОНА

 

1. Визначення ціни поділки окулярної шкали

Примітка: завдання виконується так само, як і в роботі № 4.

2. Визначення довжини хвилі світла. Діаметр кільця Ньютона можна безпосередньо виміряти у поділках окулярної шкали. Примножуючи цей результат на величину b, виражену в мм /поділ., Отримаємо діаметр в мм.
Радіуси i-го і n-го темних кілець відповідно до формули (4.5)

rт,i = ,rт,n = , (5.1)

 

Зводячи ці вирази в квадрат, і віднімаючи одне з іншого, отримаємо

. (5.2)

Формула (5.2) справедлива і для світлих кілець. Так як центр кільця встановлюється з великою похибкою, в досвіді вимірюють не радіус, а діаметр кільця D. Тоді формула (5.2) приймає вигляд

, (5.3)

звідки отримуємо формулу для обчислення довжини хвилі світла

. (5.4)

 

З метою спрощення розрахунків величину позначимо через T. Тоді

l = . (5.5)

2.1. Див п. 2.1 в роботі № 4.

2.2. Див п.2.2 в роботі № 4.

2.3 Див п. 2.3 в роботі № 4.

2.4. За формулою (5.5) визначити <l>.

2.5. Підрахувати абсолютну похибку за формулою:

,

де DT знайти за формулою, аналогічною формулі (4.7).

2.6. Результати вимірювань і обчислень занести в табл. 5.1. Записати остаточний результат у вигляді надійного інтервалу з вказівкою надійності та відносної похибки.

Таблиця 5.1

Номер кільця х1 х2 D D2 i - n D2i -D2n T Т - <T> (T -<T>)2
. . .                  
Сума                  
Ср. знач.                  

 
Дата добавления: 2015-04-10; просмотров: 1452;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.