Порядок виконання роботи. 1.Визначення ціни поділки окулярної шкали:

1.Визначення ціни поділки окулярної шкали:

1.1.Включити джерело світла.

1.2. Частину лінійки з міліметровими поділками підвести під мікроскоп і навести на різкість. При цьому в поле зору повинно бути видно дві сусідні ризики, тобто один міліметр лінійки.

1.3. Підрахувати число поділок N (великих чи малих) окулярної шкали, що уклалися між лівими краями зображення рисок, а потім між правими. Помістивши в поле зору інші ділення лінійки, виконати те ж саме.

1.4. Розрахувати середнє значення <N> і середню ціну поділки для окулярної шкали <b> = 1/<N> в міліметрах на поділку(велику чи малу).

1.5. Визначити абсолютну Db=DN/<N>2 та відносну похибки db = Db /<b>. DNзнайти за форулою:

 

(4.7)

 

 

Результати занести в табл. 4.1.

Таблиця. 4. 1

Номер виміру N (Ni - <N>) (Ni - <N>)2 Результати вимірів
. . ... <b> = 1 / <N> = ... DN = .... Db = DN / <N>2 = ... eb=Db/<b> ... ...
Cума b = <b> + Db = ...
Середнє значення

 

2.Визначення радіуса кривизни лінзи:

2.1. Підвести кільця Ньютона під об'єктив мікроскопа і "зловити" їх в окуляр. Для цього слід переміщати пластинку з лінзою в горизонтальних напрямках, а тубус мікроскопа - вгору і вниз. Щоб світло від лампочки потрапляло в мікроскоп після відбиття від кордонів повітряного шару між лінзою і пластинкою, останні розташовані похило до осі мікроскопа. В результаті цього кільця Ньютона видно у вигляді еліпсів. Зрозуміло, що істинному діаметру кільця відповідає велика вісь еліпса, уздовж якої і слід розташувати окулярну шкалу.

2.2. Провести відліки х1 і х2 положень діаметрально протилежних точок середин темних (світлих) кілець Ньютона, обчислити діаметри кілець і їх квадрати.
2.3. Вибрати номера кілець i та m, найбільш далекі один від одного для уникнення великих похибок, розрахувати для кожної пари та T.

2.4. Як випливає з вищесказаного, діаметр кільця Ньютона можна безпосередньо виміряти у поділках окулярної шкали. Примножуючи цей результат на величину b, виражену в мм / поділ., отримаємо діаметр в міліметрах. З формули 4.3 висловимо радіус кривизни лінзи:

, (4.8)

де діаметр D виражений в тих же поділках окулярної шкали (у великих або в малих), що і N. Усереднена довжина хвилі світла неонової лампочки l = (640 + 30) нм. З метою спрощення розрахунків величину обозначимо через T. Тоді

R = (4.9)

За формулою (4.9) визначити <R>.

2.5. Підрахувати абсолютну похибку:

, (4.10)

де DT знайти за формулою, аналогічною формулі (4.7).

2.6. Результати вимірювань і обчислень занести в табл. 4.2. Записати остаточний результат у вигляді надійного інтервалу з вказівкою надійності та відносної похибки.

Таблиця 4.2

Номер кільця х1 х2 D D2 i - m D2i -D2m T Т - <T> (T -<T>)2
. . .                  
Сума                  
Ср.знач.                  

 

 
Дата добавления: 2015-04-10; просмотров: 996;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.