Функції бюджету

Суть бюджету розкривається в його функціях. Бюджет виконує три головні функції – розподільну, контрольну і функцію забезпечення існування держави.

Розподільна функціязумовлена тим, що у відносини з бюджетом вступають майже всі учасники суспільного виробництва. Основним об’єктом розподілу і перерозподілу виступає чистий дохід, отриманий в суспільстві. Завдяки цій функції проходить концентрація грошових коштів у руках держави і їх подальше використання з метою забезпечення суспільних потреб. Розподіл коштів проходить між окремими галузями, окремими верствами населення. У результаті такого розподілу і перерозподілу формуються різноманітні грошові фонди: державного і місцевого бюджетів, фонди соціального страхування, Пенсійний фонд, фонд зайнятості населення, фонд по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Світовий досвід переконує, що з розвитком ринкових відносин роль держави в розподільчих процесах має зростати, і бюджет у цьому плані є найдосконалішим засобом для здійснення державою зазначеної функції. У більшості розвинутих країн світу через бюджет перерозподіляється від 30 до 50% ВВП. Проблема полягає в тому, як знайти виважені форми і методи цього перерозподілу, що в умовах економіки України є найважливішим.

Контрольна функціязаключається в тому, що бюджет об’єктивно відображає економічні процеси, які протікають в структурних ланках економіки. При формуванні державних доходів фінансовий контроль здійснюється за правильністю утримання різноманітних видів податків, визначенням податкової бази, формами пільгового оподаткування, строками надходження податків, мобілізацією інших джерел доходів. При використанні бюджетних коштів контролюється ефективність їх використання і відповідність цільовому призначенню.

Дозволяє своєчасно і повно оцінити фінансові ресурси, які надходять у розпорядження держави, а також яким чином складаються пропорції з їх розподілом та наскільки ефективно вони використовуються/

Функція забезпечення існування державиставить своїм завданням утворення матеріально-фінансової бази функціонування держави, утримання апарату управління країною, президентської, виконавчої та законодавчої влади, правоохоронних і митних органів, податкової служби. Важливе значення має здійснення зовнішньо-економічної діяльності України – утримання за рахунок бюджету дипломатичних представництв України за кордоном та внески в міжнародні організації, членом яких є Україна.

Посилення функцій, які виконує бюджет, потребує вдосконалення управління його дохідною і видатковою частинами. Реформування державних видатків дасть змогу здійснити реформу податкової системи. До того часу, доки не буде виконана така робота, вдосконалення податкової системи залишиться лише намірами, оскільки бюджет - це фінансовий план держави і внесення в нього будь-яких змін має здійснюватися комплексно. Тут все взаємопов’язано – зменшення податків потребує скорочення певних витрат, якщо цього не відбувається, то виникає дефіцит бюджету.

 

Дата добавления: 2015-02-28; просмотров: 554; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2021 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.