Призначення і роль бюджету

Призначення бюджету в державі виявляється через систему відносин, структура яких така:

- між державою і підприємницькими структурами в процесі мобілізації доходів, накопичень і фінансування з бюджету;

- між державою і населенням у процесі розподілу й перерозподілу валового внутрішнього продукту (ВВП);

- між ланками бюджетної системи при бюджетному регулюванні.

Дослідження і аналіз структури зазначених відносин дають можливість зрозуміти економічний зміст бюджету, глибше виявити його роль у розподільчих процесах та економіці держави. На цих засадах формується і проводиться цілеспрямована бюджетна політика. Посилення ролі бюджету у формуванні та використанні фінансових ресурсів завжди пов¢язано з удосконаленням системи економічних відносин.

Основна частина бюджетних відносин виникає в процесі розподілу і перерозподілу вартості національного доходу. На стадії первинного розподілу національного доходу функція бюджетних відносин складається з концентрації певної маси додаткового продукту в централізованому фонді державних ресурсів у вигляді частини податків і відрахувань на соціальне страхування.

В процесі вторинного перерозподілу національного доходу за допомогою бюджетних відносин, частина доходів підприємств і населення вилучається та направляється в централізований фонд грошових ресурсів для наступного перерозподілу з метою задоволення суспільних потреб.

Роль ВВП на всіх стадіях від створення до споживання визначається за допомогою грошових фондів. Тому залежно від того, як відбувається процес мобілізації та використання бюджетних коштів, як це впливає в кінцевому підсумку на формування фондів споживання і нагромадження, визначається роль бюджету в економіці.

Бюджет завжди був важливим інструментом впливу на розвиток економіки і соціальної сфери. За його допомогою держава, здійснюючи розподіл і перерозподіл ВВП, могла змінювати структуру виробництва, впливати на результати господарювання, здійснювати соціальні перетворення.

В умовах перехідної економіки провідна роль бюджету в перерозподілі фінансових ресурсів, як і ВВП в цілому, є об’єктивною реальністю. Це зумовлено тим, що бюджет якраз і є тим інструментом, за допомогою якого здійснюється регулювання економічних процесів, чого не можна досягти іншими методами, в тому числі суто ринковими.

В умовах переходу до ринку бюджет не втрачає своєї ролі, він є основним інструментом регулювання соціально-економічних процесів. Надходження до бюджету прямо залежать від стану виробництва. У свою чергу, можливість утримувати соціальну сферу, забезпечувати соціальні гарантії населенню залежить від стану надходжень до бюджету. Формування дохідної та видаткової частин бюджету пов’язано з основними макропоказниками економічного і соціального розвитку держави на відповідний рік.

 


Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави

ПЛАН

 

1. Бюджет як фінансовий план держави

2. Взаємозв¢язок бюджету з іншими фінансовими планами

3. Призначення та структура бюджетного механізму.

Дата добавления: 2015-02-28; просмотров: 789; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2021 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.