Вчителі, які творчо працюють.

1. Знання свого предмета. Має глибокі і різносторонні знання свого предмета, які значно перевищують знання програми, вільно орієнтується в спеціальній, методичній і науково-популярній літературі з різних галузей знань.
2. Ставлення до свого предмета. Викладає з захопленням, любить і знає свій предмет.
3. Почуття нового в роботі. Характеризується активним пошуком нових ідей, має потребу пошуку нових рішень педагогічних задач.
4. Вміння планувати навчальну роботу. Творчо планує систему уроків з теми, їх структуру, урізноманітнює форми і методи навчання з врахуванням особливостей учнів і класу.
5. Знання психолого-педагогічних основ навчання. Вільно орієнтується в сучасних психолого-педагогічних концепціях навчання, використовує їх як основу в своїй педагогічній діяльності.
6. Педагогічний контакт Дотримується міри в спілкуванні з дітьми, у вимогах до них, у підході до учнів.
7. Індивідуальний підхід до учнів у процесі навчання. Систематично вивчає особливості учнів і забезпечує індивідуальний підхід у питаннях навчання: диференціює об'єм і складність завдань, надає регулярну допомогу невстигаючим у навчанні, ретельно контролює виконання домашніх завдань, вміє утримувати одночасно в полі зору сильних, середніх і слабких щодо рівнів навчальної підготовленості учнів.
8. Робота з розвитку в учнів навичок навчальної праці. Цілеспрямовано і наполегливо формує в учнів уміння і навички раціональної організації навчальної праці (самоконтроль у навчанні, раціональне планування навчальної праці, належний темп читання, письма, обчислень), здійснює при цьому індивідуальний підхід.
9. Робота з розвитку в учнів мислення. Забезпечує активний розвиваючий вплив змісту, форм і методів навчання, навчає школярів умінню виділити суттєве в процесі вивчення матеріалу, здійснює індивідуальний підхід до учнів.
10. Розвиток в учнів інтересу до предмета. Використовує спеціальні прийоми роботи з розвитку в учнів інтересу до предмета; використовує новизну змісту, порівняння понять, демонстрацію їх практичної значимості та ін.; використовує різноманітні методи навчання; організовує позакласні заходи; забезпечує індивідуальний підхід до учнів у формуванні пізнавальних інтересів.
11. Уміння оцінити якість знань, умінь і навичок учнів. Ретельно вивчає критерії оцінок, вміло використовує їх на практиці, забезпечує об'єктивність оцінки не лише знань, але й практичних та експериментальних вмінь і навичок; мотивує оцінки; має достатнє число поточних оцінок для об'єктивного оцінювання підготовленості учнів за підсумками навчальної чверті.
Дата добавления: 2014-12-01; просмотров: 1071; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2021 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.006 сек.