Прискорення Коріоліса дорівнює подвоєному векторному добутку переносної кутової швидкості на відносну швидкість точки.

Напрям вектора прискорення Коріоліса визначається за правилом векторного добутку векторів і , тобто вектор направлений перпендикулярно до площини, в якій розташовані вектори та , у той бік, звідки найкоротший поворот від до видно проти руху годинникової стрілки.

Зауважимо, що якщо вектори та не лежать в одній площині, то треба подумки вектор перенести у рухому точку (рис. 20.1).

В деяких випадках визначення напряму вектора полегшується застосуванням правила М.Є. Жуковського: для визначення напряму необхідно спроектувати вектор на площину, перпендикулярну до , і отриману проекцію повернути на прямий кут у напрямку переносного обертання (рис. 20.1).

Модуль прискорення Коріоліса, відповідно до формули (20.2), дорівнює:

. (20.6)

Зауважимо, що прискорення Коріоліса відсутнє у випадках:

1) якщо =0, тобто рухома система рухається поступально;

2) якщо , тобто вектори і колінеарні ;

З) коли відносна швидкість дорівнює нулю, тобто у цей момент

немає відносного руху.

 
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 3731; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.