Абсолютний, відносний і переносний рухи точки

В ряді випадків доцільно розглядати рух точки одночасно відносно двох систем відліку. Одна з них приймається умовно нерухомою, а друга - певним чином рухається відносно першої. Рух точки відносно умовно нерухомої системи відліку буде складним. Він складається з руху цієї точки відносно рухомої системи відліку та руху разом з рухомою системою відносно нерухомої.

Приймемо такі визначення:

Абсолютним рухом називається рух точки відносно нерухомої системи відліку.

Відносним рухом називається рух точки відносно рухомої системи відліку.

Переносним рухом називається рух рухомої системи відліку разом з рухомою точкою відносно нерухомої системи відліку.

У кожному з цих трьох рухів точка має відповідні траєкторії, швидкості та прискорення.

Швидкість і прискорення точки відносно нерухомої системи відліку називаються абсолютною швидкістю та абсолютним прискоренням .

Швидкість та прискорення точки відносно рухомої системи відліку називаються відносною швидкістю та відносним прискоренням .

Переносною швидкістю і переносним прискоренням точки називаютьсяшвидкість і прискорення того пункту рухомої системи відліку, з яким в даний момент співпадає рухома точка.

Наведемо приклади, що ілюструють ці поняття.

1) Рух пасажира по палубі рухомого корабля. Рухому систему відліку зв'яжемо з кораблем, а нерухому – з Землею. Рух пасажира відносно корабля буде відносним. Рух того місця палуби корабля, де в даний момент знаходиться пасажир, є його переносним рухом. Рух пасажира відносно Землі (причалу) буде абсолютним рухом. Абсолютний рух пасажира – це складний рух, який складається з відносного і переносного.

2) Рух штучного супутника Землі. Рухому систему пов'язуємо з Землею, а нерухому – з Сонцем. Рух супутника відносно Сонця буде абсолютним. Він складається з відносного та переносного рухів, тобто з руху супутника відносно Землі та руху того пункту простору, зв'язаного з Землею, де в даний момент знаходиться супутник.

Встановимо зв'язок між абсолютним, відносним та переносним рухами точки, що дозволить розв’язати наступні задачі:

1) За заданими відносним та переносним рухами точки визначити її абсолютний рух.

2) Заданий складний рух точки розкласти на складові – відносний та переносний рухи.

 

19.2. Теорема про додавання швидкостей:
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 7543; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.