Архітектурна модель електронного уряду

Рисунок 2.5. Архітектурна модель електронного уряду [6].

Стратегія розробки електронного уряду передбачає, що державні послуги будуть доступні по багатьох каналах, зокрема через персональні комп’ютери, інформаційні кіоски, мобільні телефони, канали цифрового телебачення, центри телефонного обслуговування та контактні центри. Сьогодні в усіх країнах світу, в тому числі й в Україні, більшість державних установ, центральних, регіональних і місцевих органів влади створюють власні портали. При цьому передбачається, що частина цих порталів та їх послуги за окремими секторами державної діяльності будуть об’єднані в центральний урядовий портал [7]. Важливо, що розробка окремих порталів має спиратися на загальні компоненти електронного бізнесу, тобто на загальну інформаційно-телекомунікаційну інфраструктуру і набір стандартів. Так, нові автономні портали повинні використовувати єдині державні стандарти аутентифікації (перевірки справжності клієнта) і забезпечення обмежень доступу до інформації, а також, за можливістю, послуги комерційних порталів.

У рамках архітектурної моделі електронного уряду урядові портали надають два типи послуг [4, 5]: доступ (клієнтська частина) та забезпечення розробників порталів установ та відомств єдиним стабільним набором інтерфейсів для розробки їхніх власних систем. Центральний урядовий портал розглядається насамперед як важливий компонент інфраструктури забезпечення єдиних інтерфейсів для розробників державних інформаційних систем.

Компоненти електронного бізнесу в рамках архітектурної моделі електронного уряду - це централізовано визначені стандарти на такі елементи, як гарантування безпеки трансакцій та інформації, аутентифікація, використання смарт-карт. При реалізації архітектурної моделі електронного уряду важливо прийняти загальні стандарти та інфраструктуру для забезпечення взаємодії й обміну інформацією між державними установами, відомствами, громадянами і бізнесом. Ключовими елементами такої взаємодії є захищений урядовий Інтранет та урядовий шлюз [6].

Захищений урядовий Інтранет є засобом обміну інформацією між окремими відомствами всередині центрального уряду, а через зовнішні шлюзи - з іншими загальнодоступними послугами та загалом мережею Інтернет. Це передбачає використання ІР-протоколу в мережах і додатках в державних установах, а також веб-оглядача як основного засобу доступу більшості державних службовців до державних інформаційних систем, електронної пошти й Інтернету. Захищений урядовий Інтранет є основою для обміну електронною поштою та електронними документами з іншими державними структурами, громадянами і бізнесовими структурами.

Урядовий шлюз базується на програмному забезпеченні проміжного прошарку, що дає можливість об’єднувати різноманітні інформаційні системи та надає доступ до них через Інтернет. Шлюз забезпечує взаємодію між різними портальними послугами за рахунок маршрутизації інформації і документів. Урядовий шлюз надає також послуги аутентифікації, за допомогою яких можна не лише ідентифікувати користувача, а й строго визначити його права доступу до інформації та інформаційних систем.

Деякі країни, наприклад Велика Британія, поступово й обережно будували основи електронного уряду. Спочатку проектувалися і впроваджувалися базові компоненти інфраструктури, головним компонентом якої є урядовий шлюз, що дає можливості для подальшого нарощування послуг [6; 8]. Цей веб-вузол надає централізовані послуги реєстрації з безпечним виконанням трансакцій з державними органами.

Рисунок 2.6. Архітектурна модель центрального урядового порталу.

Архітектурна модель центрального урядового порталу (Рис. 2.6) має три рівні: клієнтська частина - основна точка входу урядового порталу; програмне забезпечення проміжного прошарку; серверна частина [6]. Програмне забезпечення проміжного прошарку - рівень, на якому здійснюється інтеграція послуг. Ці функції виконуються урядовим шлюзом, який за допомогою програмного забезпечення інтелектуальної маршрутизації й аутентифікації підтримує функції центрального урядового порталу і дає змогу виконувати авторизовані та аутентифіковані трансакції з громадянами. Шлюз є інструментом доступу широкого кола користувачів до інформації і послуг, що надаються окремими державними установами, а також приватним сектором і громадськими організаціями. Він також забезпечує трансакції між різними відомствами самого уряду і зовнішніми порталами. Серверна частина - це окремі міністерства й відомства, місцеві органи влади та інші системи і процеси, залучені до надання послуг.

Центральний урядовий портал - це основний елемент трансформування способів організації і надання послуг громадянам, засіб забезпечення найкращої інтеграції державних послуг, а також об’ єднання загальнодержавної інформації, яка є в Інтернеті [6; 9]. Центральний урядовий портал має надавати:

• центральну точку входу для громадян з метою надання державних послуг та інформації;

• доступ для інтерактивної взаємодії з державою через різні канали;

• можливості партнерства для державних і громадських організацій, приватних підприємств у галузі надання інформації та послуг;

• захищене середовище, в якому громадяни можуть виконувати трансакції з державою.

Основне призначення центрального урядового порталу - надання доступу до державних послуг та інформації. Він є, по суті,

“парасолькою” над іншими державними веб-вузлами або “вхідними дверима” до широкого спектра он-лайнових ресурсів держави. При цьому головне його завдання - забезпечення доступу до інформації, яка скомпонована не за організаційним принципом (відповідно до структури державного апарату), а з метою забезпечення зручності та задоволення потреб користувача.

Наприклад, центральний урядовий портал Великої Британії [8] об’єднує інформацію та консультаційні послуги. Його головним розділ “Етапи життя” включає консультаційні послуги у разі народження дитини, переїзду в нову оселю, смерті близьких людей, навчання водінню автомобіля, поїздки, вибору школи, пошуку роботи, виходу на пенсію, догляду за будь-ким, започаткування бізнесу, кримінальної ситуації. Цей портал також має розширену функцію пошуку, надає опис та посилання на широкий спектр державних послуг, доступних громадянам і бізнесовим структурам.

Центральний урядовий портал повинен взаємодіяти з такими компонентами електронного уряду, як портали міністерств і відомств, портали місцевих державних адміністрацій, портали приватних компаній та інші веб-вузли [2]. На Рис. 2.7 і Рис. 2.8 показано використання різних каналів надання державних послуг громадянам і бізнесу.
Дата добавления: 2016-06-24; просмотров: 2211; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию, введите в поисковое поле ключевые слова и изучайте нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам понравился данный ресурс вы можете рассказать о нем друзьям. Сделать это можно через соц. кнопки выше.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2021 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.01 сек.