Бази даних і системи управління баз даних

Невід'ємною частиною будь-якої інформаційної системи є база даних, тобто іменована сукупність даних, що відбиває стан об'єктів і їхніх відношень в аналізованій предметній області. Дані, що належать в базі даних, виділяються інтегрованістю, спрямованою на розв'язання спільних задач; взаємозв'язаністю; незалежністю від прикладних програм.

За типом взаємозв'язків між елементами БД виділяють три основні моделі баз даних: ієрархічну, мережну і реляційну. На сьогодні найбільш поширеною є реляційна модель, у якій взаємозв'язки між елементами подані у вигляді відношень, кожне з яких є двовимірною таблицею. Будь-яке відношен­ня ( таблиця ) в реляційній базі даних складається з полів (стовпчиків) і записів (рядків), причому набір полів для всіх записів певної таблиці однаковий. У теорії баз даних записи називають ще кортежами, а поля - атрибутами.

Для опрацювання даних, що зберігаються в базах даних, застосовуються спеціальні пакети програм, називані системами управління базами даних (СУБД). Вони дозволяють:

* забезпечити користувачів або прикладні програми мовними засобами опису і маніпулювання даними;

* забезпечити підтримку логічних моделей даних, які визначають їхнє фізичне представлення;

* забезпечити операції створення і маніпулювання логічними даними (вибір, вставка, відновлення, видалення і т.п.) з одночасним відображенням (виконанням) цих операцій над фізичними даними;

* забезпечити цілісність (узгодженість) даних і їхній захист (від некоректного оновлення, від несанкціонованого доступу, від руйнацій при збоях устаткування і т.д.).

Бази даних завжди спеціалізовані, характер відомостей, що зберігаються в них, визначається їхнім призначенням. Наприклад, база даних деякої установи може містити перелік його підрозділів, список співробітників, відомості про накази і розпорядження і т.д. СУБД більш універсальні: та ж сама СУБД може використовуватися в різноманітних інформаційних системах, для управління різноманітними базами даних.

На ринку програмного забезпечення ПК відомі СУБД самого різного рівня. Для платформи MS-DOS найбільш популярними були XBase-сумісні СУБД (dBase-III Plus, dBase-IV, FoxBase, FoxPro, Бісер, Ребус і т.п.), а також СУБД сімейства Paradox. З 1996 р. фактичним стандартом для ПК стала операційна система Windows. Найбільш відомими СУБД для цієї ОС стали СУБД Access (Microsoft), а також Visual FoxPro (Microsoft) і Paradox for Windows (Borland). Особливо слід відзначити об'єктно-реляційну СУБД Oracle, що підтримує поряд із класичними даними і нетрадиційні дані.
Дата добавления: 2015-08-08; просмотров: 864;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.