Ціль і завдання курсу дисципліни.

Метою дисципліни «Вища математика» є забезпечення належної бази знань студентів тих математичних понять та методів, які не ввійшли або не достатньо висвітлені в програмі загальноосвітньої математичної підготовки студентів, але використовуються при оволодінні дисциплінами циклу професійної підготовки. У процесі вивчення дисципліни студенти повинні набути фундаментальних математичних знань з відповідною професійною спрямованістю, уміння працювати з великим обсягом даних, обробляти статистичну інформацію, володіти обчислювальними навиками. Теоретичні знання, отримані студентами, повинні закріплюватися розглядом їх застосування для розв’язування задач практичного характеру.

Тема 1. Елементи лінійної алгебри.

План

1.1. Системи лінійних рівнянь з двома змінними. Визначник другого порядку і його обчислення. Формули Крамера.

1.2. Системи лінійних рівнянь з трьома змінними. Визначник третього порядку та його властивості. Мінор та алгебраїчне доповнення. Обчислення визначника третього порядку.

1.3. Матриці. Дії над матрицями. Обернена матриця.

1.4. Основні методи розв’язування систем лінійних рівнянь з трьома змінними : метод Гауса, за формулами Крамера, матричним способом.

 

1 Література :

[1] с. 267 – 271

[2] с. 71 – 95

 
Дата добавления: 2015-06-27; просмотров: 1268;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.