Рівняння теплопередачі для прямотечійного і протитечійного процесів теплообміну

 

На рис. 1.17 показаний характер зміни температури за прямотечійного процесу руху теплоносіїв вздовж поверхні теплообміну. Нехай з одного боку стінки рухається більш нагрітий теплоносій з масовою швидкістю G1 і теплоємністю с1, а з іншого боку стінки в тому самому напрямку рухається більш холодний теплоносій з масовою швидкістю G2 і теплоємністю с2. Припустимо, що теплоємності в процесі теплообміну зберігають стале значення і процес теплопередачі здійснюється в стаціонарних умовах безперервно. Оскільки температури теплоносіїв вздовж поверхні змінюватимуться і, відповідно, змінюватиметься різниця температур Dt. На елементі поверхні dF більш нагрітий теплоносій охолоджується на dt, град., а більш холодний нагрівається на dt град. Рівняння теплового балансу для елементу поверхні dF

(1.124)

або

(1.125)

де W1 і W2 - водяні еквіваленти теплоносіїв, ; .

 

 

Рис. 1.17. Характер зміни температури теплоносіїв за прямотечійного процесу теплообміну

 

 

З рівняння (1.124) і(1.125) маємо:

і

Склавши ці вирази і позначаючи 1/W1 +1/W2 = m, одержимо:

або
Дата добавления: 2015-02-19; просмотров: 679; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.