Вибір взаємного напрямку теплоносіїв

Вибір взаємного напрямку теплоносіїв має велике значення для економічнішого проведення процесу теплообміну. Для оцінки ефективності процесів теплообміну порівняємо прямотечійний і протитечійний процеси з точки зору витрат теплоносіїв і середньої різниці температур (рис.1.19). Для прямотечійного процесу кінцева температура більш холодного носія t не може бути вищою за температуру більш нагрітого теплоносія t. Практично для здійснення процесу теплообміну на виході з теплообмінника повинна бути деяка різниця температур Dtк = t – t.

 
 

 

 


Рис. 1.19. Порівняння прямотечійного і протитечійного руху теплоносіїв

 

За протитечійного процесу холодніший теплоносій з такою ж початковою температурою t2п, що за прямотечійного процесу може бути нагрітий до більш високої температури , яка наближається до початкової температури t більш нагрітого теплоносія. Це дає можливість скоротити витрати холоднішого теплоносія, беручи до уваги рівняння матеріального балансу:

(1.132)

Під час протитечійного процесу зменшується середня різниця температур і, відповідно збільшується поверхня теплообміну порівняно з прямотечійним процесом, однак економічний ефект, який досягається внаслідок зменшення витрат за протитечійного процесу перевищує додаткові витрати пов’язані із збільшенням розмірів теплообмінника. Отже застосування протитечійного процесу теплообміну є економічнішим ніж прямотечійний процес.

Порівняємо тепер протитечійний процес з прямотечійним за тих самих початкових і кінцевих температур теплоносіїв. Зміна температури холоднішого теплоносія показана на рис.1.19 пунктиром. Розрахунки показують, що в цьому випадку середня різниця температур під час протитечійного процесу буде більшою ніж за прямотечійного, а витрати теплоносіїв однакові. Тому, швидкість теплообміну за протитечійного процесу буде більшою, що надає переваги протитечійному процесу перед прямотечійним.

В окремих випадках вибір напрямку руху теплоносіїв за принципом прямотоку визначається технологією процесу. Так в барабанних сушарках матеріал, який підлягає сушінню і гріючий агент (топкові гази, нагріте повітря) направляють в одному напрямку з метою запобігання перегрівання матеріалу, який підлягає сушінню.

Вказані вище переваги протитечійного процесу відносяться до процесів теплообміну, в яких не відбувається зміни агрегатного стану теплоносіїв. Якщо температура одного з теплоносіїв (наприклад сконденсована пара) залишається постійною вздовж поверхні теплообміну, а температура теплоносія з іншого боку стінки змінюється в часі і вздовж поверхні теплообміну, то напрямок руху теплоносіїв не впливає на різницю температур, середню різницю температур і витрату теплоносіїв.

 
Дата добавления: 2015-02-19; просмотров: 1169; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2022 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.