Вибір бульдозера

 

В гідромеліоративному будівництві для кожного виду земляних робіт підбирають бульдозер відповідної потужності. На легких ґрунтах для дрібних і не зосереджених робіт використовують бульдозери середньої потужності на гусеничних тракторах типу ДТ-75, Т-74, Т-100, Т-130. Віддаль, на яку допускається переміщення ґрунту цими бульдозерами, становить 50-75 м. При використанні потужних бульдозерів допускається віддаль 100 м і більше.

Виходячи з цих міркувань можна прийняти бульдозер середньої потужності ДЗ-27С на гусеничному тракторі Т-130.

 

 

Таблиця 1.2 - Технічна характеристика бульдозера марки ДЗ-27С

 

Базова машина Т-130
Потужність двигуна, к.с.
Довжина відвалу , мм
Висота відвалу Н, мм
Габаритні розміри: довжина, мм ширина, мм висота, мм
Швидкість при різанні та переміщенні ґрунту, км/год
Швидкість порожньої машини (транспортна), км/год

 

Даний бульдозер є універсальною машиною і може бути використаний на будь-яких будівельних роботах пов’язаних з переміщенням та плануванням ґрунту.

Розраховуємо змінну експлуатаційну продуктивність бульдозеру при транспортуванні рослинного ґрунту в тимчасові відвали.

При розробці і переміщенні ґрунту бульдозер працює, як машина циклічної дії і його змінна експлуатаційна продуктивність визначається за формулою:

 

  (1.23)

де: П- змінна експлуатаційна продуктивність бульдозера, м3/зміну;

q -об’ємґрунту, що переміщується відвалом бульдозера;

Квтр. -коефіцієнт втрат ґрунту в бокові валики, який залежить від дальності переміщення ґрунту;

Квтр. = 1 - (1.24)

Кl -коефіцієнт отриманий дослідним шляхом, змінюється в межах 0,008…0,04, більші значення відносяться до сипучих, а менші до більш зв’язних ґрунтів. Для даного випадку Кl = 0,01;

lвх. -довжина шляху переміщення ґрунту до місця укладання, м;

 

Квтр. = 1 – 0,01∙37,3=0,627

 

Кі -коефіцієнт, що враховує вплив ухилу шляху,в даному випадкуКі =1;

Кч -коефіцієнт використання робочого часу, 0,8;

tзм.- тривалість зміни, tзм. = 8 годин;

n -кількість циклів за годину при визначеній дальності переміщення ґрунту;

(1.25)

tц -тривалість одного циклу;

Рис.1.6 Схема набору, переміщення та відсипки ґрунту бульдозером

tц = tн + tв.х. + tх.х. + mtп.п + tо + tп =

= ; (1.26)

де: tн - тривалість набору ґрунту (різання),сек;

tв.х. -тривалість вантажного ходу (переміщення ґрунту),сек;

tх.х -тривалість холостого ходу,сек;

m -число переключень швидкостей трактора на протязі одного циклу;

tп.п -тривалість одного переключення швидкості трактора (5 сек.);

tп -тривалість повороту на 180о (10…20 сек.);

tо -тривалість опускання відвалу, (1…2 сек.);

lн , lв.х. -довжина шляхів набору (різання) ґрунту та переміщення до місця укладання, м;

Vн , Vв.х. , Vх.х. -швидкості бульдозера при наборі ґрунту,

переміщенні ґрунту та холостому ході, м/сек;

KV- коефіцієнт, що враховує зниження швидкостей по відношенню до конструктивної швидкості трактора. При різанні та переміщенні ґрунту він становить 0,7…0,75, а при холостому ході 0,85…0,9;

 

 

tц= , сек

 

 

(1.27)

де: q- об’єм ґрунту, що переміщується бульдозером, м3;

h - глибина різання, м;

bв- ширина відвалу бульдозера, м;

- кут захвату, град.(90о);

Kh- коефіцієнт нерівномірності товщини стружки, ( 0,7);

Квтр. -коефіцієнт втрат ґрунту в бокові валики при різанні ґрунту;

(1.28)

де: q- об’єм ґрунту, що переміщується бульдозером, м3;

Н0 -висота відвалу, м;

- кут захвату, град.(90о);

- кут природного укосу ґрунту (30…40о);

Рис.1.7 Схеми до визначення об’єму ґрунту перед відвалом бульдозеру

Кн- коефіцієнт заповнення ємності перед відвалом бульдозеру в долях одиниці від найбільш можливого заповнення (0,6…0,8),

bв- ширина відвалу бульдозера, м;

 

, м3

 

, м

 

 

Тривалість розробки рослинного шару ґрунту складає:

Тр = Vр.г/П (1.29)

Тр = 1732,27/769,95=2,25змін
Дата добавления: 2015-03-07; просмотров: 1683; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.01 сек.