Експлуатація водозабірних і очисних споруд

 

Попереднє очищення води від механічних домішок і водоростей здійс-нюють у відстійниках чи фільтрах, розташованих на водоприймачі.

 

В басейні - відстійнику де осідають крупні домішки, необхідно постійно підтримувати максимальний рівень води, періодично здійснювати очистку басейна, перевіряти фільтруючі пристрої на водозаборі, вести постійний на-гляд за збереженістю і справністю основного та допоміжного обладнання. У відкритих водозаборах в основному застосовують фільтри касетного типу, при їх пусконалагоджувальних роботах необхідно ретельно перевірити ущі-льнення по периметру касет, що попереджує вільне проникнення вихідної води в ємність фільтра. Промивку касет у водозабірно-очисних спорудах здійснюють в період найменшого перепаду рівнів.

Перед пуском очисної станції (вузла) необхідно здійснювати промивку і дезинфекцію водоочисних споруд і установок розчином хлору з концентраці-єю до 100 мг/л протягом 10 хвилин.

При пуску фільтрів і гідроциклонів в експлуатацію до моменту досяг-нення розрахункового тиску в мережі засувка на трубопроводі, що відводить фільтрат, повинна бути відкритою на 50-60 %.

Два рази в місяць рекомендується будувати за експлуатаційними даними криві кінематики виносу забруднень при промивці засобів очистки води з ме-тою перевірки її ефективності. Відбір проб промивної води здійснюють через 0,5 - 1,0 хв. У випадку накопичення в фільтруючих елементах забруднень не-обхідно збільшити інтенсивність, або тривалість промивки.

 

При фільтруванні вод, що містять планктон, і з метою профілактики раз в місяць рекомендують здійснювати додаткову обробку фільтруючих елеме-нтів розчином хлору з дозою 5-10 мг/л. Два рази за зміну необхідно здійсню-


 

 


вати контроль якості фільтра, шляхом визначення вмісту зважених частинок і фітопланктону в пробах води, взятих до і після фільтра.

Втрати напору в очисних спорудах необхідно визначати за показаннями манометрів, влаштованих на трубопроводах, що підводять вихідну і відво-дять очищену воду.

Фільтроцикл необхідно припиняти при погіршенні якості фільтра, або при досягненні граничних втрат напору у фільтруючому елементі.

 

Контроль за витратами води через засоби очистки здійснюють за пока-заннями водоміра, установленого на трубопроводі, що відводить фільтрат.

По закінченні поливного періоду фільтр і циклони необхідно повністю спорожнити шляхом повільного спуску води через нижню скидно-розподільну систему. На зимовий період засувки управління фільтрами за-лишають відкритими, і вимірювальну арматуру демонтують.

 

На кожний очисний пристрій, або споруду на станції очистки води по-винна бути інструкція з експлуатації і паспорт.

Особи, які не здали технічний іспит з правил експлуатації (не менше ра-зу в рік) і з техніки безпеки до роботи на станції (вузлу) очистки води не до-пускаються . У випадку обладнання споруд очистки, або установок засобами автоматики черговий персонал повинен бути навчений правилам їх експлуа-тації і перемикань на аварійний, або ручний режим управління станцією.

 
Дата добавления: 2015-03-20; просмотров: 807; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.004 сек.