Перевірка справності і підготовка зрошувальної мережі до поливного сезону

 

До початку поливів зрошувальна мережа повинна бути відремонтована, перевірена герметичність її частин, справність водомірних пристроїв і запір-ної арматури у відповідності з дефектною відомістю, складеною при здачі мережі на консервацію.

 

Шляхом візуального огляду перевіряють роботу зрошувальної мережі. Гідротехнік веде журнал огляду внутрішньогосподарської мережі, де вказує час проведення огляду, промивки та ремонту мережі. Перед пуском системи в роботу обслуговуючий персонал, виправляє всі несправності, готує систему до початку поливів.

 

При застосуванні поливних стрічок (однорічних чи багаторічних) необ-хідно перед кожним поливним періодом здійснювати їх монтаж. Монтаж не-обхідно здійснювати з дотриманням таких правил:

1. Бобіни з поливними стрічками ретельно захищають від зовнішньої дії різних чинників до використання. Захисна упаковка не повинна зніма-тись до тих пір, поки все не буде підготовлено для установки. Гофро-картонні диски фіксують з кожного боку металевим або дерев’яним ди-ском. Рекомендується, щоб бобіна фіксувалась на осі за допомогою втулки, що вставляється в кінцеву заглушку бобіни.

2. Поливну стрічку установлюють водовипусками вверх. Це призводить до мінімуму осідання завислих частинок на вхідні отвори, що потен-ційно може викликати блокування стрічки.

3. Поливні стрічки краще прикопувати на глибину 2,5-25,0 см (від 1 до 10 дюймів), що дає такі переваги: знижує вірогідність механічних по-шкоджень тваринами і робітниками в полі; поливна стрічка утримуєть-ся в правильному положенні і не зміщується під дією вітру і коливань температури; зменшує поверхневе випаровування води, втрати хіміч-них добрив; покращує однорідність розподілу води і добрив в ґрунті вздовж поливної стрічки, і безпосередню забезпечує подачу їх в коре-неву зону; виключає небезпеку пропалювання поливної стрічки при використанні під прозорою пластиковою плівкою. Це відбувається в результаті фокусування сонячних променів краплями води, що конден-суюся на нижньому боці пластика. При використанні прозорої пласти-кової плівки поливна стрічка повинна бути прикопана.

4. Необхідно перевірити і впевнитись, що сошник для установки не має загусениць та інших дефектів. Сошник для установки поливної стрічки повинен мати циліндричну форму і достатній внутрішній діаметр (не менше діаметра поливної стрічки).

 

5. При установці бобина з поливною стрічкою і бокові диски повинні по-вертатись вільно. Не допускається тягти стрічку вздовж, або під землею. Необхідно не допускати різких ривків, що можуть пошкодити стрічку.


 

 


6. В тих випадках, коли ґрунтові комахи представляють потенціальну за-грозу, інсектициди необхідно застосовувати заздалегідь, або одночасно з установкою поливної стрічки.

 

На рис. 5.1.- 5.3. наведені схеми приєднання і з’єднання поливних стрі-чок. Поливні стрічки до ділянкового водогону приєднують через спеціальні штуцери (конектори), що мають гумові ущільнення (додаток Ж). Для змен-шення капітальних затрат на обладнання стандартні штуцери замінюють на звичайні пластмасові трубки, які щільно запресовують у розвідну трубу . На кінець поливної трубки встановлюють спеціальні заглушки (додаток Ж), або закручують кінець і фіксують його як показано на рис. 5.1.

 

Рис. 5.1. Схеми приєднання поливних стрічок до ділянкового водогону:

 

а –приєднання за допомогою конектора; б – приєднання без фурнітури.

 

 

Рис. 5.2. Схема з’єднання поливних трубок: а – за допомогою дротяних хомутів;

 

б – за допомогою конектора.

 

Рис. 5.3. Схема закриття кінців поливних трубок.

 

Запуск в роботу системи краплинного зрошення не складає проблем, якщо дотримуватись таких правил: якщо використовують піщані фільтри, їх необхідно промити. Новий пісок, завантажений в фільтри, містить тонкі час-


 


тинки, що не вимиваються при його виробництві. Ці частинки перешкоджа-ють потоку води і, тому, повинні бути видалені зворотною промивкою як можна швидше; нову систему необхідно заповнювати водою повільно , для попередження проблем, пов’язаних з затисненням повітря. Первинні і вто-ринні магістралі повинні бути відкриті, і їх необхідно промити перед тим як закрити кінцевими; після того, як первинні і вторинні магістралі промиті, не-обхідно продовжувати промивку бокових ліній. Це дозволить видалити бруд і сміття, що накопичились при монтажних роботах; необхідно перевірити тиск в насосі, фільтрі, первинних і вторинних магістралях і на кінцях бокових ліній. Ці показання повинні співпадати з розрахунковими значеннями. Все це повинно підтвердити „однорідність” по всій системі; необхідно пройтись по полю і перевірити, чи є втрати води. Показання тиску, зняті попередньо, вка-жуть на наявність великих втрат . Якщо із бокових ліній витікає мало води, або вона взагалі не витікає, – це свідчить про затиснення системи вверх по течії. Прощупуванням крапельної стрічки можна виявити місця затиснення: вище нього стрічка буде жорсткою, нижче – м’якою.

 
Дата добавления: 2015-03-20; просмотров: 737;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.