Технологія, поняття і визначення

При роботі сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової економіки, особливої уваги заслуговує питання проектування і впровадження у виробництво новітніх ефективних технологій,в т.ч. меліорації ландшафту. У відповідності із Галузевим стандартом вищої освіти України, основною метою підготовки бакалавра з напряму "Водні ресурси" є підготовка його до діяльності як гідротехніка-технолога,здатного розробляти проекти ландшафтних меліорацій, управляти ними, будувати і експлуатувати реалізовані проекти.

Термін технологіяпоходить від грецького tėchnё – мистецтво, майстерність, уміння а також....логія – наука. Технологія – це сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми об'єкта, що здійснюються в процесі виробництва продукції.

Задачею технології, як науки є виявлення фізичних, хімічних, механічних та інших закономірностей об'єкту перетворення з метою визначення і використання на практиці найбільш ефективних та економічних виробничих процесів.

Стосовно галузі сільськогосподарських гідротехнічних меліорацій, основним об'єктом меліоративного перетворення є ландшафт,його природні складові: грунт, грунтоутворюючи породи, грунтові, підземні і поверхневі води, рельєф тощо, та складові (елементи) ландшафту як природно-технічної (ландшафтно-меліоративної системи): зрошувальна і колекторно-дренажна системи, свердловини вертикального дренажу, дощувальна техніка, системи водопостачання і каналізації, насосні станції, переїзди, мости, дюкери, акведуки, водозброси та інші гідротехнічні споруди, що вписані, вбудовані в природнийландшафт.

Таким чином, технологієюмеліорації ландшафту є розділ науки, який вивчає ландшафт, методи і способи покращення його як складної системи та всіх його складових (елементів) для поліпшення умов, що забезпечують процес сільськогосподарського виробництва.

Важливою рисою сучасних меліоративних технологій є те, що вони розглядають як методи, пов'язані з виробництвом сільськогосподарської продукції (широкомасштабне і локальне зрошення, боротьба із вторинним засоленням, осолонцюванням і деградацією грунтів, підтопленням земель, покращення якості поливної води, повторне використання стічних дренажних і скидних вод тощо), так і з покращення кожного унікального ландшафту як природно-технічного об'єкту меліорації окремо. Наприклад, захист цілинного степу біосферного заповідника "Асканія-Нова" ім. Фрідріха Фальц - Фейна від підтоплення, формування якості поливної води на Інгулецькому зрошуваному масиві, використання дренажних та скидних вод Краснознам’янського масиву тощо.

Предметомтехнології, в основному є елементи об'єкту перетворення, ті його боки і характеристики, які слід покращити, або довести до необхідного стану в процесі проектування і реалізації розробленої технології.

Технологія– це процес послідовних змін стану, властивостей, структури, форми та інших характеристик об'єкту перетворення з метою отримання певної продукції або екологічного покращення об'єкту, чи надання відповідних послуг, науково-технічний сервіс, (наприклад: еколого-меліоративний моніторинг)[90] .

Технологієюможливо назвати і науку про розробку (проектування) найбільш економічних та екологічних способів і методів перетворення об'єкту та виробництва продукції. Види технологій,в тому числі і меліоративні технології, можуть бути різними, але їх об'єднує те, що всі технології завжди є системами, і на них розповсюджуються властивості, принципи і методи системного підходу і системного аналізу (див.2.3).Таким чином, технологія є наукою, системою і сервісом одночасно.
Дата добавления: 2015-03-20; просмотров: 794;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2023 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.003 сек.