Алгоритм розробки технологій меліорації ландшафту

 

Алгоритмбудь-якого процесу являє собою сукупність правил, які визначають ефективну процедуру рішення кожної задачі.

Алгоритмізація виробничих процесів, в т.ч. в галузі меліорації і водного господарства, це вивчення (дослідження) виробничих процесів з метою одержання їх моделей, в першу чергу графічних і математичних. Джерелом вихідної інформації для алгоритмізації процесів меліорації ландшафту служать теоретичні і експериментальні дані про вивчаємий об'єкт і процес. Дану інформацію можливо одержати напередодні проектування, в процесі проектування (апріорні дані) та безпосередньо в процесі дослідження (апостеріорні дані)[90].

Для складних виробничих технологічних процесів, які характерні для ландшафтних меліорацій, необхідні значні об'єми як апріорних, так і апостеріорних даних, присутня також значна доля евристичної інформації.

Евристична інформація походить від слова евристика,що в перекладі означає – знаходжу. Це метод досліджень, побудований на неформальному інтуїтивному розумінні. Евристична інформація – це здогадки, що побудовані на загальному досліді вирішення подібних задач, загальних закономірностях, особливостях і тенденціях розвитку. Евристика – це науково-методичний прийом, який дозволяє скорочувати кількість розглядаємих варіантів при пошуку варіантів рішення задачі. Цей прийом залежить в значній мірі від професійного досвіду, інтуїції експерта (науковця, проектувальника, виробничника, управлінця), його володіння методом системного аналізу і системного підходу до вирішення професійних проблем. І хоча цей прийом не завжди гарантує найкраще рішення, однак методи евристики, у поєднанні із системним підходом, досить широко використовуються в меліорації, кібернетиці, геоінформатиці, менеджменті.

Враховуючи те, що технологією є процес послідовних змін стану об'єкту, алгоритм розробки технологій меліорації ландшафтів має таку послідовність. Для відповідного ландшафту (екосистеми) зрошуваного або осушуваного масиву, формується, визначається проблема або задачі, які слід вирішити. Потім визначається об'єкт перетворення або покращення.

Принциповим в ландшафтних меліораціях є те, що об'єкт перетворення важливо визначити як систему (геоекосистему, агроекосистему, ландшафтно-меліоративну систему) з відповідною структурою, ступенем складності, умовами і факторами формування і розвитку. Цю геосистему необхідно вивчити, провести дослідження її стану, властивостей і закономірностей, визначити проблеми всього об'єкту як цілісної системи, в якій всі її елементи знаходяться у взаємодії і взаємозв'язку. В процессі проектування можливо розглядати проблеми кожного окремого елементу вивчаємої системи.

В подальшій роботі проводиться аналітичний огляд літератури, розглядається світовий і вітчизняний досвід вирішення поставлених проблем, задач або питань. За результатами аналітичного огляду визначаються параметри бажаного стану об'єкта перетворення та шляхи, способи, методи і прийоми досягнення бажаного стану. Розглядається схема проекту, проводяться проектні роботи, які включають у себе: обгрунтування необхідності роботи, її мету і задачі, опис об’єкту і параметрів перетворення, необхідні розрахунки, креслення, прогнози розвитку системи, економічне та екологічне обґрунтування проектних рішень. Розробка однієї з меліоративних технологій є обов’язковою складовою дипомломного проекту (випускної роботи) бакалавра, який навчається за напрямом «Гідротехніка»(Водні ремурси) [149].

 
Дата добавления: 2015-03-20; просмотров: 901;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.